Bygg

Dränering har blivit ett begrepp som används väldigt flitigt i svenskan. Att dränera någon på pengar, att dränera ett företag, att dränera en relation på energi och så vidare är väldigt vanliga uttrycksformer. Men var kommer det ursprungliga ordet ifrån, vad menas med dränering? Enkelt uttryckt handlar det om att frakta bort jord runt byggnader för att bygga avloppssystem som får vatten att rinna därifrån och inte översvämma hus, vägar och byggnader.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Ofta kan det vara för att källarväggar uppvisar tecken på att vara fuktskadade. Innan man bestämmer sig för att göra något bör man ta dit en, eller flera oberoende, entreprenörer för att få en bra bild av läget.

Dränera inte i onödan eftersom

 • Det är en stor utgift
 • Inte säkert att man får igen investeringen vid försäljning av villan eller huset
 • Väggar står emot längre än man tror

Krav på utförande

För att få till större dräneringar krävs ingenjörskunskap. Det räcker inte att ta dit en grävskopa och göra lite hål i marken och tro att saker ska lösa sig av sig självt. Det krävs noggranna uträkningar och beräkningar i lutning på avrinningen, bredden och antalet olika vägar man vill leda vattnet med. Det krävs också samstämmighet med kommuner och markägare. Annars finns en uppenbar risk att varje tomtägare dränerar kraftigt runt sina egna tomter och byggnader och istället forslar allt i en störtflod till grannen, som i sin tur då tvingas göra likadant och så byggs ett väldigt ohälsosamt system som inte gläder någon.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Besitter man inte själv den kunskapen är det nödvändigt att få hjälp av någon som är expert i ämnet. Men ta alltid in offerter från flera olika företag, man ska aldrig förlita sig enbart på en enskild firma då det dessvärre finns oärliga som gärna talar om att sakernas tillstånd är värre än de egentligen är. Eftersom man som lekman är utlämnad till experter gäller det att få in flera olika utlåtanden och sedan skapa sig en egen bild av läget.

Stambyte

Ett stambyte tar mellan 6 och 8 veckor. Detta förutsatt att man utgår från den tid som hantverkarna behöver ha tillgång till lägenheten och genomföra renovering. Däremot är det ett betydligt längre projekt som inte sällan sträcker sig över ett år, eller mer. Hur lång tid tar ett stambyte? Det beror på vad som läggs in i begreppet.

Hela processen tar 1 – 2 år

Stambyte är en lång process som sträcker sig över 1 till 2 år. Allt beror på när man anser att ”första steget” tas. Dessutom kan händelser ske som drar ut processen.

 • Hyresgäster måste godkänna åtgärden
  Vid stambyte i hyresfastigheter behöver de boende godkänna åtgärden innan arbetet påbörjas. Om inte tillräckligt många godkänner detta kan hyresvärden göra en ansökan till hyresnämnden som kan ta beslut kring om renovering ändå kan genomföras eller inte.
  Det hyresnämnden gör är att kontrollera vilka skäl som hyresgästerna lyfter fram och ser om detta är tillräckligt starka skäl.
 • Bostadsrättsföreningen – tas beslut på stämman
  När stambyte sker inom en bostadsrätt är vanligaste processen att frågan tas upp på en årsstämma. Skulle majoriteten ställa sig emot renoveringen kan även detta dra ut tiden för processen. Även i detta fall kan hyresnämnden kopplas in om det finns många som sätter sig emot renoveringen.

Hur lång tid tar ett stambyte? Det beror på planering och de boendes samarbetsvilja.

Hur lång tid tar stambyte inne i lägenheten?

Det är när renoveringen påbörjas som de boende blir påverkade av den. Det är därmed själva renoveringstiden som de flesta syftar på när de undrar hur länge stamrenoveringen kommer att ta. Idag erbjuder de flesta byggföretag att de boende kan bo kvar men det betyder ändå inte att alla väljer detta alternativ. Med hantverkare i hemmet 6 – 8 veckor och arbetsljud mellan 7 – 16 väljer många att bo hos en vän eller släkting under denna period.

Det är dessutom inte bara obekvämt att ”bo i renoveringen”. Toalett och dusch är under dessa veckor bortkopplade vilket innebär att de boende behöver gå till tillfälliga toaletter som byggs upp i närheten. Det kan vara baracker på innergården eller liknande. De veckor som stambytet sker innebär alltså en stor påverkan på de boendes vardagsliv. Att ”Hur lång tid tar ett stambyte?” är en av de vanligaste frågorna som ställs på informationsmöten inför denna renovering är därmed förväntat.

Relining

Reling kan utföras på avloppsrör inom flera olika områden. Det som främst är avgörande är rörens storlek. Ett företag anger exempelvis att de minsta rören de kan jobba mot kan ha en diameter på 100 mm men detta kan delvis variera mellan olika företag.

Vad innebär inspektion?

När arbetet är slutfört så ska det dokumenteras. Detta är en dokumentation som exempelvis kan visas för försäkringsbolag för att kunna bevisa att arbetet genomförts korrekt. Denna inspektionsfilm kan skapas under själva arbetet eller efter att hela arbetet är slutfört.

Hur länge håller arbetet?

Livslängden är ungefär 50 år. Men det beror både på material och arbetets omfattning. Med tanke på att stamrust genomförs efter ca 50 år står sig alltså relining väl mot andra alternativ.

Måste underhåll och service genomföras?

Generellt innebär relining att avloppssystemet behöver minimalt med underhåll och service. Dessutom finns en stor fördel i att de olika delarna enkelt kan bytas ut om så skulle behövas. På detta sätt kan livslängden förlängas.

Är relining alltid bättre än klassisk stamrust?

Nej, det är inte alltid som relining kan användas istället för klassisk stamrust. Det krävs en inspektion av rören för att kunna avgöra vilket alternativ som kan väljas. Står valet mellan klassiska stamrusten och relining så är relining betydligt billigare. Arbetet skapar mindre påverkan på fastigheten vilket gör att de flesta kan bo kvar hemma under själva renoveringsperioden.

Kan man bo hemma under renoveringen?

Ja, oavsett om stamrust eller relining väljs så kan de boende generellt bo kvar hemma. Däremot kommer arbetet att vara högljutt så många väljer att hitta preliminära boendealternativ hos vänner eller bekanta. Varken fastighetsägarna av hyresrätter eller styrelsen vid en bostadsrätt har något tvång på att ordna alternativa bostäder under renoveringsperioden.

Vad är relining?

Om avloppsröret är sprucket, börjat läcka eller är gammalt behöver det renoveras. Att byta ut dessa rör innebär generellt mycket stora åtgärder på bostaden. Det är då som relining kan vara ett bättre alternativ. En liner förs ner i avloppsröret varpå det pressas ut mot rörets väggar. När det monterats plats med lufttryck så har ett inre rör skapats på det nuvarande rör. Ett inre rör med bättre hållbarhet vilket innebär att det yttre röret inte längre kommmer att belastas.

 • Betydligt billigare än klassisk stamrust
 • Enkelt att byte ut delar och renovera
 • Snabbare installation