Bygg

Det korta svaret är 100 000 kr till 200 000 kr. Det längre svaret är att frågan är lite fel ställd. Istället för ”Vad kostar bergvärme?” bör istället frågan vara ”Sparar vi på bergvärme eller inte?”. Det är nämligen den fundamentala frågan som är helt avgörande för om denna värmekälla ska väljas eller inte.

Bergvärme kostnad vs. spar

Vid en kostnadsbesparande åtgärd är det viktigaste alltid att ställa kostnaden i förhållande till besparingen. Om en person får betala 10 % lägre pris för uppvärmning av huset varje månad bör detta ses som en vinst – även om det initialt innebär en hög kostnad. Som med alla besparingar är det viktigt att räkna och göra en kalkyl.

Vad kostar bergvärme – En kalkyl

 • Din nuvarande uppvärmningskostnad per år
  Börja med att kontrollera hur många tusen som läggs på uppvärmning av boendet varje år. Det är utgångspunkten för hur mycket som kan sparas. Skriv gärna ner årsförbrukningen och pris per kilowattimme.
 • Använd räknare eller kontakta återförsäljare
  I artikeln ”Vad kostar bergvärme?” erbjuder en stor återförsäljare sina kunder att prova om det är värt att byta värmekälla eller inte. I uträknaren anges exempelvis årsförbrukning, värmekälla och kostnaden för el. Därmed kan förväntad kostnad för uppvärmning även visas med bergvärme.

Det kan exempelvis innebära följande:

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr

Nu behöver denna besparing ställas mot frågan – Vad kostar bergvärme för just dig?

Jämför kalkyler med  finansieringskostnaden

Sista steget är alltså att se på finansieringskostnaden. Skulle exempelvis 200 000 kr lånas under 10 år skulle det innebär att ca 1600 amorteras varje månad samt ca 800 kr i ränta (5%). Totalt betalas alltså 2400 kr.

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr + avbetalning och ränta på 2 400 kr. Det är fortfarande ca 1 000 kr billigare än tidigare.

Husets pris bör öka

Som uträkningen visar ovan skulle en familj kunna sänka sin månadskostnad – och ändå installera bergvärme. En installation som till stor sannolikhet höjer värdet på bostaden. Det är däremot omöjligt att veta hur mycket värdet ökar eftersom detta beror på så många olika faktorer.

Stambyte

Om ett stambyte behöver ske inom en bostadsrättsförening kommer föreningen att bekosta själva bytet. Det innebär däremot att ägarna av varje bostadsrätt indirekt kommer få betala. Detta antingen genom sparat kapital hos föreningen eller via höjd månadskostnad. Samtidigt höjer ett stambyte generellt bostadens värde.

Kostnaden för stambyte inom en bostadsrätt

Vad ett stambyte kostar beror på flera faktorer. Framförallt hur omfattande arbete som behöver genomföras. Det kan exempelvis styras av:

 • Hur många toaletter har varje bostadsrätt?
 • Vilka andra rum behöver helt eller delvis rivas?
 • Hur många bostadsrätter är det inom föreningen?
 • Badrummets nivå på standard vid återuppbyggnad

En riktpunkt är 300 000 kr per lägenhet. Det är alltså denna summa som föreningen behöver betala. Är det 40 lägenheter inom bostadsrättsföreningen innebär det att föreningen totalt behöver betala 12 miljoner.

Finansieras främst via belåning

Det vanligaste är att föreningen höjer sin belåningsgrad och därmed alltså höjer lånet på bostäderna. Detta är generellt möjligt eftersom det har löpt 20 – 40 år från att bostäderna byggdes till att stambyte behöver ske. Har föreningen följt amorteringsplanen bör det alltså finnas möjlighet att höja lånet för att bekosta denna renovering.

Lånet innebär att föreningen behöver betala amortering och ränta varje månad. Frågan är hur detta ska finansieras av föreningen. Har de så god ekonomi att de klarar högre kostnad varje månad utan att månadskostnaden behöver höjas? De flesta har det inte utan täcker denna extra kostnad med högre månadskostnad. Det behöver däremot inte skapa någon extrem höjning. Ett lån på 20 miljoner, som har ränta på 2 %, skulle skapa en räntekostnad på 400 000 kr per år. Utslaget på 12 månader och 40 bostäder skulle detta innebära 833 kr per månad. Därtill kommer även amorteringen.

Stambyte kan höja värdet på bostadsrätten

Ett stambyte i BRF innebär en stor kostnad för föreningen samt flera veckor av arbete. Under 4 – 6 veckor kan inte de boende ha tillgång till toalett och dusch. Det är självklart något som kan vara mycket påfrestande för vissa familjer. Om en mäklare vet om att en förening planerar ett stambyte ska detta sägas till eventuella köpare. Köparna bör alltså veta att en större renovering planeras inom något år samt att detta till stor sannolikhet kommer att öka kostnaden. Samtidigt är det omvänt. Är stambytet relativt nyss gjort kan detta öka värdet då det är den överlägset största renovering som en bostadsrätt omfattas av.

Byggtips

Byggtips för hemmet – från idé till färdigt resultat

Att bygga om och renovera hemma är kanske mer populärt än någonsin förut – man bygger ut och om när familjen växer eller för att man helt enkelt vill skapa ett unikt hem. Något som också tycks blir vanligare är att allt fler tar tag i projekten själva istället för att anlita hantverkare och med rättskunskaper och verktyg kan dom flesta lyckas med stora som små projekt. Nedan följer några byggtips för hemmet för att lyckas!

Idé och plan

För dig som behöver byggtips för hemmet kommer här det första – för att lyckas med projektet är det viktigt att ha en bra idé och sedan en plan på hur det hela ska utföras. Skissa, rita och fundera om och om igen. Ju längre tid du ängar åt just planeringen och ju mer noggrann den är – desto bättre kommer slutresultatet att bli.

Byggtips för hemmet – verktyg och material

För att ett projekt ska flyta på utan stora avbrott är det smart att köpa allt man behöver på en och samma gång – alltifrån verktyg och material. Fattas till exempel den där sista listen finns en risk att det dröjer veckor eller kanske till och med år innan den kommer på plats.

Här kommer den tidigare nämnda planeringen att vara avgörande. Har du tänk och planerat rätt vet du exakt vad det är som behöver köpas in – ett väldigt bra byggtips för hemmet.

Några av dom verktyg som generellt behövs, nästan oavsett projekt, är:

 • Såg
 • Hammare
 • Skruvdragare

Ta hjälp när/om du kör fast
Att dra igång ett byggprojekt hemma kan till en början kännas enkelt men ofta det det tillkomma problem under vägens gång. Se till att ta hjälp om du kör fast – det finns många som kan komma med konkreta byggtips för hemmet men på avstånd. Du kan tillexempel ställa frågor hos en byggvaruhandel eller slå en signal till en lämplig hantverkare. Det kostar sällan något att fråga!

Känner du någon händig person kan säkert även denne bistå med hjälp om det skulle behövas. Hjälp är ibland nödvändigt för att kunna slutföra projektet, något man ju vill om man väl har börjat.

Det finns även mycket byggtips för hemmet att hitta på nätet. Här kan man hitta alltifrån inspiration till steg-för-steg hur man genomför många olika moment – kan även det vara en bra hjälp på vägen!

Stambyte

Det finns idag flera vägar att genomföra för stambyte. I vissa tillfällen kan flera olika metoder användas medan det vid andra tillfällen enbart möjligt med en av dessa. Vad skiljer metoderna åt? Vad är det för skillnad på traditionellt och partiellt stambyte? Se förklaringen här, eller besök https://danixo.se/relining-eller-stambyte/ för jämförelser.

Traditionellt stambyte

Detta är den metod som de flesta förknippar med stambyte. Alla stammar tas helt enkelt bort och byts ut till nya. Det innebär ett mycket stort ingrepp på bostaden och arbetet löper över ca 4 – 8 veckor. Många upplever det mycket jobbigt att bo hemma under denna period även om de flesta byggföretag tillåter kunderna att bo kvar om så önskas.

Relining

I detta fall förs material ner i befintliga rör. Detta material pressas ut mot innersidan av röret med tryckluft och stelnar sedan där. På detta sätt byggs ett nytt rör – inuti det gamla. Nu spelar det ingen roll om de gamla rören fortsätter att spricka eller rosta sönder. De har ingen direkt funktion längre. Det är det inre röret som står för hållbarhet och funktion. Det är billigare än traditionellt stambyte men kan inte utföras på samtliga fastigheter och samtliga rör.

Prefabstambyte

Prefabstambyte kan liknas med relining – men i ett befintligt badrum. Ett nytt badrum byggs helt enkelt i det befintliga rummet. Badrummet blir något mindre men har därmed förbättrat ytskikt och material. Därmed behöver inte gamla badrummet rivas ned till grunden.

Partiellt stambyte

Med partiellt stambyte menas att ett komplett stambyte sker – men i omgångar. En fastighetsägare kan exempelvis införa partiellt stambyte flera år innan det stora stambytet behöver ske. När någon boende inom en bostadsrättsförening vill byta badrum betalar föreningen tillägget som krävs för ett partiellt stambyte i just det badrummet. Det innebär bland annat att vissa rör byts ut. Däremot byts inte de stora huvudstammarna ut vid detta tillfälle. När sedan det stora stambytet ska ske så är det redan dragit från badrummen vilket innebär att badrummen inte behöver rivas upp. Det är annars något som alltid måste ske vid stora stambyten. Fördelarna är därmed flera:

 • Billigare i längden eftersom rördragningar kan göras vid badrumsrenovering
 • Mindre påverkan på badrummen när stora stambytet sker
 • Mindre tid när stora bytet sker

Vad är bäst?

Det går inte generellt att säga vilken metod som är bäst. Det beror helt på förutsättningarna i bostaden. Kontakta ett byggföretag eller oberoende konsulter för att kontrollera förutsättningarna i er bostad innan processen kan gå vidare.

Hus

För att en dörr ska kunna klassificeras som säkerhetsdörr så måste den testas och vara godkänd enligt EU-standard. Detta innebär att den är försedd med stålkärna och en svårforcerad upphängning så att den klarar av kraven som ställs.

Skäl till säkerhetsdörr

Om du aldrig har haft problem med din nuvarande dörr, kanske du lever ovetandes kring vilka risker eller faror det innebär att ha en gammal eller svag dörr. För att inte prata om direkta allmänna fördelar med en säkerhetsdörr. Dessa inkluderar främst:

 • Minskad inbrottsrisk
 • Minskad brandrisk
 • Ljudisolering
 • Luktisolering

Det finns många anledningar till varför folk väljer att skaffa sig en säkerhetsdörr. En vanlig motivation kan vara ett inbrott hos en granne. Folk som nyligen har upplevt inbrott hos sig eller hos en nära granne säger nästan alltid samma sak. Att det är känslan av att ha haft en främling i sitt hem alldeles ovetandes som utgör en otrygg känsla. Många finner då trygghet genom att skaffa sig en mycket säkrare ytterdörr.

Brandsäkerhet tack vare dörren

Säkerhetsdörrar skyddar inte bara mot inbrottstjuvar. Många tänker inte på brandsäkerheten när det talas om dörrar. Faktum är att ytterdörren kan mycket väl vara skillnaden på liv och död när det kommer till brand framförallt i lägenhetshus. Att vara ansvarsfull och sköta sin egen brandsäkerhet är klokt men det är inte lika enkelt att kontrollera vad grannarna hittar på våningen ovanför. Betydelsen att ha en avskärmning och extra tid i dessa stunder är kritisk. En säkerhetsdörr fungerar som brandceller i byggnader och har räddat livet på stora antal personer världen över. För att en dörr ska klassificeras som säkerhetsdörr måste den klara av att bromsa upp en brand i minst 30 minuter.

Slipp brus och oljud

Några andra skäl till att folk väljer att skaffa sig en säkerhetsdörr grundar sig i något helt annat. Dörrarna som är inbrotts- och brandsäkra fungerar även väldigt bra emot oönskade lukter och ljud från de närliggande grannarna. Enligt en studie visade det sig att folk faktiskt valde att införskaffa sina säkerhetsdörrar på grund av detta. Det kan handla om grannens skällande hund, eller en äldre dam vars cigarettrök tränger ut i trapphuset.

Bygg

Dränering har blivit ett begrepp som används väldigt flitigt i svenskan. Att dränera någon på pengar, att dränera ett företag, att dränera en relation på energi och så vidare är väldigt vanliga uttrycksformer. Men var kommer det ursprungliga ordet ifrån, vad menas med dränering? Enkelt uttryckt handlar det om att frakta bort jord runt byggnader för att bygga avloppssystem som får vatten att rinna därifrån och inte översvämma hus, vägar och byggnader.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Ofta kan det vara för att källarväggar uppvisar tecken på att vara fuktskadade. Innan man bestämmer sig för att göra något bör man ta dit en, eller flera oberoende, entreprenörer för att få en bra bild av läget.

Dränera inte i onödan eftersom

 • Det är en stor utgift
 • Inte säkert att man får igen investeringen vid försäljning av villan eller huset
 • Väggar står emot längre än man tror

Krav på utförande

För att få till större dräneringar krävs ingenjörskunskap. Det räcker inte att ta dit en grävskopa och göra lite hål i marken och tro att saker ska lösa sig av sig självt. Det krävs noggranna uträkningar och beräkningar i lutning på avrinningen, bredden och antalet olika vägar man vill leda vattnet med. Det krävs också samstämmighet med kommuner och markägare. Annars finns en uppenbar risk att varje tomtägare dränerar kraftigt runt sina egna tomter och byggnader och istället forslar allt i en störtflod till grannen, som i sin tur då tvingas göra likadant och så byggs ett väldigt ohälsosamt system som inte gläder någon.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Besitter man inte själv den kunskapen är det nödvändigt att få hjälp av någon som är expert i ämnet. Men ta alltid in offerter från flera olika företag, man ska aldrig förlita sig enbart på en enskild firma då det dessvärre finns oärliga som gärna talar om att sakernas tillstånd är värre än de egentligen är. Eftersom man som lekman är utlämnad till experter gäller det att få in flera olika utlåtanden och sedan skapa sig en egen bild av läget.

Stambyte

Ett stambyte tar mellan 6 och 8 veckor. Detta förutsatt att man utgår från den tid som hantverkarna behöver ha tillgång till lägenheten och genomföra renovering. Däremot är det ett betydligt längre projekt som inte sällan sträcker sig över ett år, eller mer. Hur lång tid tar ett stambyte? Det beror på vad som läggs in i begreppet.

Hela processen tar 1 – 2 år

Stambyte är en lång process som sträcker sig över 1 till 2 år. Allt beror på när man anser att ”första steget” tas. Dessutom kan händelser ske som drar ut processen.

 • Hyresgäster måste godkänna åtgärden
  Vid stambyte i hyresfastigheter behöver de boende godkänna åtgärden innan arbetet påbörjas. Om inte tillräckligt många godkänner detta kan hyresvärden göra en ansökan till hyresnämnden som kan ta beslut kring om renovering ändå kan genomföras eller inte.
  Det hyresnämnden gör är att kontrollera vilka skäl som hyresgästerna lyfter fram och ser om detta är tillräckligt starka skäl.
 • Bostadsrättsföreningen – tas beslut på stämman
  När stambyte sker inom en bostadsrätt är vanligaste processen att frågan tas upp på en årsstämma. Skulle majoriteten ställa sig emot renoveringen kan även detta dra ut tiden för processen. Även i detta fall kan hyresnämnden kopplas in om det finns många som sätter sig emot renoveringen.

Hur lång tid tar ett stambyte? Det beror på planering och de boendes samarbetsvilja.

Hur lång tid tar stambyte inne i lägenheten?

Det är när renoveringen påbörjas som de boende blir påverkade av den. Det är därmed själva renoveringstiden som de flesta syftar på när de undrar hur länge stamrenoveringen kommer att ta. Idag erbjuder de flesta byggföretag att de boende kan bo kvar men det betyder ändå inte att alla väljer detta alternativ. Med hantverkare i hemmet 6 – 8 veckor och arbetsljud mellan 7 – 16 väljer många att bo hos en vän eller släkting under denna period.

Det är dessutom inte bara obekvämt att ”bo i renoveringen”. Toalett och dusch är under dessa veckor bortkopplade vilket innebär att de boende behöver gå till tillfälliga toaletter som byggs upp i närheten. Det kan vara baracker på innergården eller liknande. De veckor som stambytet sker innebär alltså en stor påverkan på de boendes vardagsliv. Att ”Hur lång tid tar ett stambyte?” är en av de vanligaste frågorna som ställs på informationsmöten inför denna renovering är därmed förväntat.

Relining

Reling kan utföras på avloppsrör inom flera olika områden. Det som främst är avgörande är rörens storlek. Ett företag anger exempelvis att de minsta rören de kan jobba mot kan ha en diameter på 100 mm men detta kan delvis variera mellan olika företag.

Vad innebär inspektion?

När arbetet är slutfört så ska det dokumenteras. Detta är en dokumentation som exempelvis kan visas för försäkringsbolag för att kunna bevisa att arbetet genomförts korrekt. Denna inspektionsfilm kan skapas under själva arbetet eller efter att hela arbetet är slutfört.

Hur länge håller arbetet?

Livslängden är ungefär 50 år. Men det beror både på material och arbetets omfattning. Med tanke på att stamrust genomförs efter ca 50 år står sig alltså relining väl mot andra alternativ.

Måste underhåll och service genomföras?

Generellt innebär relining att avloppssystemet behöver minimalt med underhåll och service. Dessutom finns en stor fördel i att de olika delarna enkelt kan bytas ut om så skulle behövas. På detta sätt kan livslängden förlängas.

Är relining alltid bättre än klassisk stamrust?

Nej, det är inte alltid som relining kan användas istället för klassisk stamrust. Det krävs en inspektion av rören för att kunna avgöra vilket alternativ som kan väljas. Står valet mellan klassiska stamrusten och relining så är relining betydligt billigare. Arbetet skapar mindre påverkan på fastigheten vilket gör att de flesta kan bo kvar hemma under själva renoveringsperioden.

Kan man bo hemma under renoveringen?

Ja, oavsett om stamrust eller relining väljs så kan de boende generellt bo kvar hemma. Däremot kommer arbetet att vara högljutt så många väljer att hitta preliminära boendealternativ hos vänner eller bekanta. Varken fastighetsägarna av hyresrätter eller styrelsen vid en bostadsrätt har något tvång på att ordna alternativa bostäder under renoveringsperioden.

Vad är relining?

Om avloppsröret är sprucket, börjat läcka eller är gammalt behöver det renoveras. Att byta ut dessa rör innebär generellt mycket stora åtgärder på bostaden. Det är då som relining kan vara ett bättre alternativ. En liner förs ner i avloppsröret varpå det pressas ut mot rörets väggar. När det monterats plats med lufttryck så har ett inre rör skapats på det nuvarande rör. Ett inre rör med bättre hållbarhet vilket innebär att det yttre röret inte längre kommmer att belastas.

 • Betydligt billigare än klassisk stamrust
 • Enkelt att byte ut delar och renovera
 • Snabbare installation