Stambyte

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett stambyte tar mellan 6 och 8 veckor. Detta förutsatt att man utgår från den tid som hantverkarna behöver ha tillgång till lägenheten och genomföra renovering. Däremot är det ett betydligt längre projekt som inte sällan sträcker sig över ett år, eller mer. Hur lång tid tar ett stambyte? Det beror på vad som läggs in i begreppet.

Hela processen tar 1 – 2 år

Stambyte är en lång process som sträcker sig över 1 till 2 år. Allt beror på när man anser att ”första steget” tas. Dessutom kan händelser ske som drar ut processen.

  • Hyresgäster måste godkänna åtgärden
    Vid stambyte i hyresfastigheter behöver de boende godkänna åtgärden innan arbetet påbörjas. Om inte tillräckligt många godkänner detta kan hyresvärden göra en ansökan till hyresnämnden som kan ta beslut kring om renovering ändå kan genomföras eller inte.
    Det hyresnämnden gör är att kontrollera vilka skäl som hyresgästerna lyfter fram och ser om detta är tillräckligt starka skäl.
  • Bostadsrättsföreningen – tas beslut på stämman
    När stambyte sker inom en bostadsrätt är vanligaste processen att frågan tas upp på en årsstämma. Skulle majoriteten ställa sig emot renoveringen kan även detta dra ut tiden för processen. Även i detta fall kan hyresnämnden kopplas in om det finns många som sätter sig emot renoveringen.

Hur lång tid tar ett stambyte? Det beror på planering och de boendes samarbetsvilja.

Hur lång tid tar stambyte inne i lägenheten?

Det är när renoveringen påbörjas som de boende blir påverkade av den. Det är därmed själva renoveringstiden som de flesta syftar på när de undrar hur länge stamrenoveringen kommer att ta. Idag erbjuder de flesta byggföretag att de boende kan bo kvar men det betyder ändå inte att alla väljer detta alternativ. Med hantverkare i hemmet 6 – 8 veckor och arbetsljud mellan 7 – 16 väljer många att bo hos en vän eller släkting under denna period.

Det är dessutom inte bara obekvämt att ”bo i renoveringen”. Toalett och dusch är under dessa veckor bortkopplade vilket innebär att de boende behöver gå till tillfälliga toaletter som byggs upp i närheten. Det kan vara baracker på innergården eller liknande. De veckor som stambytet sker innebär alltså en stor påverkan på de boendes vardagsliv. Att ”Hur lång tid tar ett stambyte?” är en av de vanligaste frågorna som ställs på informationsmöten inför denna renovering är därmed förväntat.