Hus

För att en vattenanläggning ska fungera på ett tillfredsställande sätt behövs ett tryckkärl eller en trycktank som finns mellan brunnen och husets förbrukning. Det finns olika typer av tryckkärl. Det finns därför också olika för- och nackdelar med dessa. De vanligaste tryckkärlen är hydropress, hydrofor samt pumpautomat. Vilken som passar dig bäst beror på olika faktorer. Om du till exempel har järn i ditt vatten passar inte hydropress eftersom vattnet inte har någon kontakt med luften. Vissa tryckkärl passar också bättre till olika typer av vattenfilter.

Hur fungerar en hydropress?

Hydropress kan också ibland kallas för membranhydrofor. Som namnet antyder har det en koppling till ett annat vanligt tryckkärl, nämligen hydrofor. I denna text koncentrerar vi dock oss på hydropressar. En sådan är en tryckvattenbehållare och är som ett förråd av trycksatt vatten till vilken en vattenpump kopplas. Genom detta kommer ett tryck i vattenledningarna som varierar mellan inställda tryck för till- och frånslag i pumpen.

En hydropress används alltså för att avlasta vattenpumpen. Detta gör den så att inte pumpen behöver arbeta vid varje enskild spolning eller när du till exempel öppnar en vattenkran. Vattnet lagras i en gummiblåsa, ett gummimembran, och har därför inte heller någon kontakt med luften i tanken. En hydropress finns i olika storlekar, oftast 24, 60 eller 100 liter.

Fördelar med en hydropress

Som vi redan varit inne på finns det givetvis både för- och nackdelar med de olika tryckkärlen. Det finns dock flera betydande fördelar med en hydropress jämfört med andra typer av tryckkärl. Dessa är bland annat:

 • Billigare än till exempel en hydrofor
 • Tar mindre plats
 • Fungerar som en reserv om eller när vattenpumpen inte hinner med
 • Ser till att du får ett bra och jämnt tryck på vattnet i ditt hus
 • Kräver mindre ofta påfyllning av luft för att det ska hållas på rätt nivå

Du kan enkelt komplettera din hydropress med ett filer och eventuellt annan utrustning för att på så vis också använda den som en anläggning för vattenrening. Detta i en mindre omfattning. Utrustningen varierar utifrån vilken förorening som ska tas hand om.

Bygg

Totalrenovering av din bostad är faktiskt precis vad det låter som – en total renovering av bostaden. Det handlar alltså om att mer eller mindre ta bort allt som finns på insidan, riva allt och sedan bygga upp det på nytt.

Så vad brukar ingå i en totalrenovering? Jo, främst handlar det om WC, tvättstuga, badrum, kök där måleri, golv och el ingår. Dessutom görs en intern besiktning, bortforsling av allt skräp och städning av ytorna. Själva arbetet och byggmaterialet ingår givetvis. Det som då tillkommer för dig är inköp av inredning och vissa andra saker såsom kakel, klinker, köksskåp och handfat.

Priset för en totalrenovering skiljer sig åt om du bor i ett mer modernt hus eller i ett sekelskifteshus. Det beror också på om du bor i en lägenhet, radhus eller villa eftersom ytan kan variera kraftigt mellan dessa boendeformer. Priset beror också på hur avancerad renovering du vill ha. Om du till exempel vill lägga till att firman ska riva tapeter eller flytta ett avlopp kommer detta att kosta dig mer. Om du också använder dig av mer exklusiva material såsom fiskbensparkett eller marmor höjs priset av naturliga skäl.

Fördelar med en totalrenovering

Det finns flera betydande fördelar med att göra en totalrenovering istället för att göra delar av den. Dessa är bland annat:

 • Du sparar ofta tid då det går snabbare än att göra en delvis renovering.
 • Du kan spara en hel del pengar.
 • Det är det effektivaste sättet att göra en större renovering på.

För att en totalrenovering av din lägenhet eller hus ska bli så bra som möjligt finns det vissa saker du behöver ta i beaktande. Dels krävs det god planering, samarbete och problemlösningsförmåga och dels krävs det också rätt firma för att kunna utföra detta. Och för att du ska få det du drömt om på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi kan hjälpa dig med både ritningar och design för att du ska uppnå bästa möjliga resultat. Genom att boka ett kostnadsfritt besök som utmynnar i en offert kan du påbörja din resa mot den bostad som du länge velat ha.

Relining

För att avgöra om, samt i så vall vilken, avloppsrenovering som behöver utföras bör alltid en inspektion av avloppsrören ske. Med rätt underhåll kan även renoveringarna skjutas upp.

Besiktning

Besiktning av stammarna bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella skador samt om underhåll behöver ske på annat sätt. I genomsnitt genomförs stambyte efter ca 30 år på en fastighet. Därmed bör besiktning i alla fall påbörjas några år tidigare eftersom det kan variera en hel del hur stammarna påverkas mellan olika fastigheter.

Besiktning av stammar kan exempelvis ske av en reliningkonsult. Dessa arbetar oberoende och utför alltså varken relining eller stambyte. Därmed är de objektiva i den bedömning som sker.

Underhåll

För att stammarna ska kunna hålla så länge som möjligt kan det även krävas underhåll. Detta helt beroende på dess storlek, ålder, slitage och hur de påverkas dagligen. Ett vanligt underhåll är stamspolning. Då skapas ett högt tryck med vatten i stammarna. Detta höga tryck ”river med sig” beläggningar vilket därmed minskar risken för framtida stopp och skador.

Avloppsrenovering

Avloppsrenovering kan ske på flera olika nivåer. Vad som är bäst avgörs vid en besiktning.

 • Relining
  Relining är ett relativt nytt sätt inom avloppsrenovering. Det har däremot fått en mycket stor genomslagskraft då processen både är snabbare, enklare och billigare än Stamrenovering. I korthet innebär att ett inre rör skapas i ett befintligt rör. Det kan exempelvis ske genom att en tunn massa sprutas på insidan av röret. När massan har stelnat har denna inre lösning skapats. Skulle nu det gamla röret exempelvis rosta sönder finns fortfarande det inre röret kvar.
 • Stamrenovering
  Stamrenovering är en stor och mycket omfattande avloppsrenovering. Det innebär att samtliga avloppsstammar tas bort från bostaden och ersätts med nya. Därmed måste samtliga badrum och andra våtrum rivas ut. I annat fall nås inte dessa stammar. När Stamrenovering sker är det vanligt att de som bor i fastigheten väljer att bo hos vänner och bekanta. Detta eftersom det sker så stor och omfattande renovering i bostaden och att toaletten är bortkopplad.

Reliningkonsult visar vägen

Det är svårt att som fastighetsägare veta vilken avloppsrenovering som bör väljas – dessutom när detta behöver ske. Det är här som en reliningkonsult anlitas. Dessa konsulter bistår fastighetsägaren med allt från rådgivning och besiktning till projektledning.

Hus

Att slipa golv är både populärt och bra – det finns många fördelar med att göra det och det är svårt att slå känslan som ett gediget trägolv kan ge. Arbetet är dock inte helt enkelt för den oerfarne men det finns hjälp att få. Läs mer om golvslipning i Stockholm här:

 • Hur utbudet av företag ser ut
 • Vad dom kan hjälpa till med
 • Vad man ska tänka på innan man anlitar

Många fördelar med att slipa golvet

Ett gammalt golv i parkett eller trä kan räddas många gånger genom slipning, även i dom fall det blivit repigt och fult. En av fördelarna med att bevara ett gammalt golv är att man samtidigt bevarar känslan. Skulle man istället byta ut det, mot till exempel ett laminatgolv, blir inte känslan densamma. Att slipa golvet är dessutom både billigare och bättre för miljön än att lägga in ett helt nytt – och man behöver definitivt inte göra jobbet själv om man inte vill.

För den som önskar genomföra en golvslipning i Stockholm finns gott om företag som gör det och en annan fördel är att det går mycket fortare än att byta golvet.

Anlita företag för golvslipning i Stockholm

Det finns alltså många fördelar med att låta slipa ett gammalt golv istället för att byta ut det till ett nytt. Dom många fördelarna innebär också att många väljer att göra det och därmed finns det ett relativt stort utbud av företag som erbjuder golvslipning i Stockholm. Att köpa tjänster inom golvslipning innebär naturligtvis att golvet slipas men det kan även gå att välja till andra tjänster, beroende på vilket företag man väljer. Vill man till exempel ha hjälp att lägga på en ytbehandling, så som olja eller lack, erbjuder dom flesta även det.

Den som planerar att anlita ett företag för golvslipning i Stockholm gör rätt i att kolla lite närmare på tjänsteutbudet, för att se vilket som bäst kan möta dom behov som finns. Det är även bra att be om offerter för att kunna jämföra priserna mellan dom olika företagen. Sist men inte minst kan det även vara bra att tänka på att be om referenser för att få en bild av hur tidigare kunder upplevt alltifrån bemötande till färdigt resultat.

Bygg

Ett stambyte är ett stort projekt. Förutom arbetet med att ta bort rör och sätta dit nya, finns det ett antal olika moment som kan höra till ett stambyte i Stockholm. En rörfirma i Stockholm listar alla delar på sin hemsida – här berättar vi mer om dem.

Stambyte

Stambytet är det som rörfirman främst blir anlitade för. Det handlar i korthet om att ta bort rör, ledningar och stammar och sätta dit nya. Det här ska inte blandas ihop med relining eller rörrenovering (läs mer nedan) som handlar om att förbättra de befintliga rörens skick.

Det går inte att utan inspektion säga direkt när ett stambyte behöver göras, men hur täta intervallen är mellan bytena beror bland annat på rörens material och dess belastning. Som regel behöver det göras någon gång mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Relining

Relining innebär att man renoverar rören. Det finns lite olika metoder för att göra detta men vanligt är att man blåser upp en ”strumpa” inne i röret med epoxy. När plasten stelnar bildas ett nytt rör, och det renoverade rörets livslängd ökar avsevärt. Många väljer relining för att skjuta upp på bytet, vilket visserligen kan vara okej, men den här rörfirman i Stockholm menar att man så småningom bör göra ett stambyte.

Badrumsrenovering

Det är svårt att komma undan en badrumsrenovering i samband med att rör, ledningar och stammar byts. För att VVS-montörerna ska komma åt rören krävs att de river delar av badrummet. Det bästa är om ett stambyte kan kombineras med ett behov av en renovering – eftersom det ändå kommer att behöva göras. Det bör också helst göras när tätskikten börjar bli slitna, som bör bytas ungefär vart 30:e år. Det är delvis därför som ett stambyte rekommenderas att göra mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Köksrenovering

Även en köksrenovering kan vara svår att komma undan i samband med ett stambyte. Den här rörfirman i Stockholm menar att det kan vara en god tidpunkt att göra det, eftersom man – precis som i badrummet – kan behöva riva för att komma åt rören. Dock brukar konsekvenserna för köket bli mindre än dem för badrummet.

Andra tjänster som rörfirman i Stockholm hjälper till med

 • Arbete i pannrum.
 • Arbete med värmesystem.
 • Hjälp med elsystem.
 • Ventilationssystem.
 • Målning.
 • Arbeten med rivning och sanering.
Bygg

Det korta svaret är 100 000 kr till 200 000 kr. Det längre svaret är att frågan är lite fel ställd. Istället för ”Vad kostar bergvärme?” bör istället frågan vara ”Sparar vi på bergvärme eller inte?”. Det är nämligen den fundamentala frågan som är helt avgörande för om denna värmekälla ska väljas eller inte.

Bergvärme kostnad vs. spar

Vid en kostnadsbesparande åtgärd är det viktigaste alltid att ställa kostnaden i förhållande till besparingen. Om en person får betala 10 % lägre pris för uppvärmning av huset varje månad bör detta ses som en vinst – även om det initialt innebär en hög kostnad. Som med alla besparingar är det viktigt att räkna och göra en kalkyl.

Vad kostar bergvärme – En kalkyl

 • Din nuvarande uppvärmningskostnad per år
  Börja med att kontrollera hur många tusen som läggs på uppvärmning av boendet varje år. Det är utgångspunkten för hur mycket som kan sparas. Skriv gärna ner årsförbrukningen och pris per kilowattimme.
 • Använd räknare eller kontakta återförsäljare
  I artikeln ”Vad kostar bergvärme?” erbjuder en stor återförsäljare sina kunder att prova om det är värt att byta värmekälla eller inte. I uträknaren anges exempelvis årsförbrukning, värmekälla och kostnaden för el. Därmed kan förväntad kostnad för uppvärmning även visas med bergvärme.

Det kan exempelvis innebära följande:

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr

Nu behöver denna besparing ställas mot frågan – Vad kostar bergvärme för just dig?

Jämför kalkyler med  finansieringskostnaden

Sista steget är alltså att se på finansieringskostnaden. Skulle exempelvis 200 000 kr lånas under 10 år skulle det innebär att ca 1600 amorteras varje månad samt ca 800 kr i ränta (5%). Totalt betalas alltså 2400 kr.

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr + avbetalning och ränta på 2 400 kr. Det är fortfarande ca 1 000 kr billigare än tidigare.

Husets pris bör öka

Som uträkningen visar ovan skulle en familj kunna sänka sin månadskostnad – och ändå installera bergvärme. En installation som till stor sannolikhet höjer värdet på bostaden. Det är däremot omöjligt att veta hur mycket värdet ökar eftersom detta beror på så många olika faktorer.

Stambyte

Om ett stambyte behöver ske inom en bostadsrättsförening kommer föreningen att bekosta själva bytet. Det innebär däremot att ägarna av varje bostadsrätt indirekt kommer få betala. Detta antingen genom sparat kapital hos föreningen eller via höjd månadskostnad. Samtidigt höjer ett stambyte generellt bostadens värde.

Kostnaden för stambyte inom en bostadsrätt

Vad ett stambyte kostar beror på flera faktorer. Framförallt hur omfattande arbete som behöver genomföras. Det kan exempelvis styras av:

 • Hur många toaletter har varje bostadsrätt?
 • Vilka andra rum behöver helt eller delvis rivas?
 • Hur många bostadsrätter är det inom föreningen?
 • Badrummets nivå på standard vid återuppbyggnad

En riktpunkt är 300 000 kr per lägenhet. Det är alltså denna summa som föreningen behöver betala. Är det 40 lägenheter inom bostadsrättsföreningen innebär det att föreningen totalt behöver betala 12 miljoner.

Finansieras främst via belåning

Det vanligaste är att föreningen höjer sin belåningsgrad och därmed alltså höjer lånet på bostäderna. Detta är generellt möjligt eftersom det har löpt 20 – 40 år från att bostäderna byggdes till att stambyte behöver ske. Har föreningen följt amorteringsplanen bör det alltså finnas möjlighet att höja lånet för att bekosta denna renovering.

Lånet innebär att föreningen behöver betala amortering och ränta varje månad. Frågan är hur detta ska finansieras av föreningen. Har de så god ekonomi att de klarar högre kostnad varje månad utan att månadskostnaden behöver höjas? De flesta har det inte utan täcker denna extra kostnad med högre månadskostnad. Det behöver däremot inte skapa någon extrem höjning. Ett lån på 20 miljoner, som har ränta på 2 %, skulle skapa en räntekostnad på 400 000 kr per år. Utslaget på 12 månader och 40 bostäder skulle detta innebära 833 kr per månad. Därtill kommer även amorteringen.

Stambyte kan höja värdet på bostadsrätten

Ett stambyte i BRF innebär en stor kostnad för föreningen samt flera veckor av arbete. Under 4 – 6 veckor kan inte de boende ha tillgång till toalett och dusch. Det är självklart något som kan vara mycket påfrestande för vissa familjer. Om en mäklare vet om att en förening planerar ett stambyte ska detta sägas till eventuella köpare. Köparna bör alltså veta att en större renovering planeras inom något år samt att detta till stor sannolikhet kommer att öka kostnaden. Samtidigt är det omvänt. Är stambytet relativt nyss gjort kan detta öka värdet då det är den överlägset största renovering som en bostadsrätt omfattas av.

Byggtips

Byggtips för hemmet – från idé till färdigt resultat

Att bygga om och renovera hemma är kanske mer populärt än någonsin förut – man bygger ut och om när familjen växer eller för att man helt enkelt vill skapa ett unikt hem. Något som också tycks blir vanligare är att allt fler tar tag i projekten själva istället för att anlita hantverkare och med rättskunskaper och verktyg kan dom flesta lyckas med stora som små projekt. Nedan följer några byggtips för hemmet för att lyckas!

Idé och plan

För dig som behöver byggtips för hemmet kommer här det första – för att lyckas med projektet är det viktigt att ha en bra idé och sedan en plan på hur det hela ska utföras. Skissa, rita och fundera om och om igen. Ju längre tid du ängar åt just planeringen och ju mer noggrann den är – desto bättre kommer slutresultatet att bli.

Byggtips för hemmet – verktyg och material

För att ett projekt ska flyta på utan stora avbrott är det smart att köpa allt man behöver på en och samma gång – alltifrån verktyg och material. Fattas till exempel den där sista listen finns en risk att det dröjer veckor eller kanske till och med år innan den kommer på plats.

Här kommer den tidigare nämnda planeringen att vara avgörande. Har du tänk och planerat rätt vet du exakt vad det är som behöver köpas in – ett väldigt bra byggtips för hemmet.

Några av dom verktyg som generellt behövs, nästan oavsett projekt, är:

 • Såg
 • Hammare
 • Skruvdragare

Ta hjälp när/om du kör fast
Att dra igång ett byggprojekt hemma kan till en början kännas enkelt men ofta det det tillkomma problem under vägens gång. Se till att ta hjälp om du kör fast – det finns många som kan komma med konkreta byggtips för hemmet men på avstånd. Du kan tillexempel ställa frågor hos en byggvaruhandel eller slå en signal till en lämplig hantverkare. Det kostar sällan något att fråga!

Känner du någon händig person kan säkert även denne bistå med hjälp om det skulle behövas. Hjälp är ibland nödvändigt för att kunna slutföra projektet, något man ju vill om man väl har börjat.

Det finns även mycket byggtips för hemmet att hitta på nätet. Här kan man hitta alltifrån inspiration till steg-för-steg hur man genomför många olika moment – kan även det vara en bra hjälp på vägen!

Stambyte

Det finns idag flera vägar att genomföra för stambyte. I vissa tillfällen kan flera olika metoder användas medan det vid andra tillfällen enbart möjligt med en av dessa. Vad skiljer metoderna åt? Vad är det för skillnad på traditionellt och partiellt stambyte? Se förklaringen här, eller besök https://danixo.se/relining-eller-stambyte/ för jämförelser.

Traditionellt stambyte

Detta är den metod som de flesta förknippar med stambyte. Alla stammar tas helt enkelt bort och byts ut till nya. Det innebär ett mycket stort ingrepp på bostaden och arbetet löper över ca 4 – 8 veckor. Många upplever det mycket jobbigt att bo hemma under denna period även om de flesta byggföretag tillåter kunderna att bo kvar om så önskas.

Relining

I detta fall förs material ner i befintliga rör. Detta material pressas ut mot innersidan av röret med tryckluft och stelnar sedan där. På detta sätt byggs ett nytt rör – inuti det gamla. Nu spelar det ingen roll om de gamla rören fortsätter att spricka eller rosta sönder. De har ingen direkt funktion längre. Det är det inre röret som står för hållbarhet och funktion. Det är billigare än traditionellt stambyte men kan inte utföras på samtliga fastigheter och samtliga rör.

Prefabstambyte

Prefabstambyte kan liknas med relining – men i ett befintligt badrum. Ett nytt badrum byggs helt enkelt i det befintliga rummet. Badrummet blir något mindre men har därmed förbättrat ytskikt och material. Därmed behöver inte gamla badrummet rivas ned till grunden.

Partiellt stambyte

Med partiellt stambyte menas att ett komplett stambyte sker – men i omgångar. En fastighetsägare kan exempelvis införa partiellt stambyte flera år innan det stora stambytet behöver ske. När någon boende inom en bostadsrättsförening vill byta badrum betalar föreningen tillägget som krävs för ett partiellt stambyte i just det badrummet. Det innebär bland annat att vissa rör byts ut. Däremot byts inte de stora huvudstammarna ut vid detta tillfälle. När sedan det stora stambytet ska ske så är det redan dragit från badrummen vilket innebär att badrummen inte behöver rivas upp. Det är annars något som alltid måste ske vid stora stambyten. Fördelarna är därmed flera:

 • Billigare i längden eftersom rördragningar kan göras vid badrumsrenovering
 • Mindre påverkan på badrummen när stora stambytet sker
 • Mindre tid när stora bytet sker

Vad är bäst?

Det går inte generellt att säga vilken metod som är bäst. Det beror helt på förutsättningarna i bostaden. Kontakta ett byggföretag eller oberoende konsulter för att kontrollera förutsättningarna i er bostad innan processen kan gå vidare.

Hus

För att en dörr ska kunna klassificeras som säkerhetsdörr så måste den testas och vara godkänd enligt EU-standard. Detta innebär att den är försedd med stålkärna och en svårforcerad upphängning så att den klarar av kraven som ställs.

Skäl till säkerhetsdörr

Om du aldrig har haft problem med din nuvarande dörr, kanske du lever ovetandes kring vilka risker eller faror det innebär att ha en gammal eller svag dörr. För att inte prata om direkta allmänna fördelar med en säkerhetsdörr. Dessa inkluderar främst:

 • Minskad inbrottsrisk
 • Minskad brandrisk
 • Ljudisolering
 • Luktisolering

Det finns många anledningar till varför folk väljer att skaffa sig en säkerhetsdörr. En vanlig motivation kan vara ett inbrott hos en granne. Folk som nyligen har upplevt inbrott hos sig eller hos en nära granne säger nästan alltid samma sak. Att det är känslan av att ha haft en främling i sitt hem alldeles ovetandes som utgör en otrygg känsla. Många finner då trygghet genom att skaffa sig en mycket säkrare ytterdörr.

Brandsäkerhet tack vare dörren

Säkerhetsdörrar skyddar inte bara mot inbrottstjuvar. Många tänker inte på brandsäkerheten när det talas om dörrar. Faktum är att ytterdörren kan mycket väl vara skillnaden på liv och död när det kommer till brand framförallt i lägenhetshus. Att vara ansvarsfull och sköta sin egen brandsäkerhet är klokt men det är inte lika enkelt att kontrollera vad grannarna hittar på våningen ovanför. Betydelsen att ha en avskärmning och extra tid i dessa stunder är kritisk. En säkerhetsdörr fungerar som brandceller i byggnader och har räddat livet på stora antal personer världen över. För att en dörr ska klassificeras som säkerhetsdörr måste den klara av att bromsa upp en brand i minst 30 minuter.

Slipp brus och oljud

Några andra skäl till att folk väljer att skaffa sig en säkerhetsdörr grundar sig i något helt annat. Dörrarna som är inbrotts- och brandsäkra fungerar även väldigt bra emot oönskade lukter och ljud från de närliggande grannarna. Enligt en studie visade det sig att folk faktiskt valde att införskaffa sina säkerhetsdörrar på grund av detta. Det kan handla om grannens skällande hund, eller en äldre dam vars cigarettrök tränger ut i trapphuset.