Stambyte

Traditionellt, relining eller partiellt stambyte?

Det finns idag flera vägar att genomföra för stambyte. I vissa tillfällen kan flera olika metoder användas medan det vid andra tillfällen enbart möjligt med en av dessa. Vad skiljer metoderna åt? Vad är det för skillnad på traditionellt och partiellt stambyte? Se förklaringen här, eller besök https://danixo.se/relining-eller-stambyte/ för jämförelser.

Traditionellt stambyte

Detta är den metod som de flesta förknippar med stambyte. Alla stammar tas helt enkelt bort och byts ut till nya. Det innebär ett mycket stort ingrepp på bostaden och arbetet löper över ca 4 – 8 veckor. Många upplever det mycket jobbigt att bo hemma under denna period även om de flesta byggföretag tillåter kunderna att bo kvar om så önskas.

Relining

I detta fall förs material ner i befintliga rör. Detta material pressas ut mot innersidan av röret med tryckluft och stelnar sedan där. På detta sätt byggs ett nytt rör – inuti det gamla. Nu spelar det ingen roll om de gamla rören fortsätter att spricka eller rosta sönder. De har ingen direkt funktion längre. Det är det inre röret som står för hållbarhet och funktion. Det är billigare än traditionellt stambyte men kan inte utföras på samtliga fastigheter och samtliga rör.

Prefabstambyte

Prefabstambyte kan liknas med relining – men i ett befintligt badrum. Ett nytt badrum byggs helt enkelt i det befintliga rummet. Badrummet blir något mindre men har därmed förbättrat ytskikt och material. Därmed behöver inte gamla badrummet rivas ned till grunden.

Partiellt stambyte

Med partiellt stambyte menas att ett komplett stambyte sker – men i omgångar. En fastighetsägare kan exempelvis införa partiellt stambyte flera år innan det stora stambytet behöver ske. När någon boende inom en bostadsrättsförening vill byta badrum betalar föreningen tillägget som krävs för ett partiellt stambyte i just det badrummet. Det innebär bland annat att vissa rör byts ut. Däremot byts inte de stora huvudstammarna ut vid detta tillfälle. När sedan det stora stambytet ska ske så är det redan dragit från badrummen vilket innebär att badrummen inte behöver rivas upp. Det är annars något som alltid måste ske vid stora stambyten. Fördelarna är därmed flera:

  • Billigare i längden eftersom rördragningar kan göras vid badrumsrenovering
  • Mindre påverkan på badrummen när stora stambytet sker
  • Mindre tid när stora bytet sker

Vad är bäst?

Det går inte generellt att säga vilken metod som är bäst. Det beror helt på förutsättningarna i bostaden. Kontakta ett byggföretag eller oberoende konsulter för att kontrollera förutsättningarna i er bostad innan processen kan gå vidare.