Bygg

Att bygga en altan i Göteborg är inte bara ett sätt att skapa ett extra rum utomhus; det är också ett projekt som kan förhöja ditt hem och din trädgård. Innan du tar dig an detta projekt finns det flera viktiga aspekter att tänka på, från planering och materialval till bygglov och underhåll. Här sammanfattas några grundläggande steg och tips för att lyckas med ditt altanbygge.

Planering och Förberedelser

En god planering är avgörande för ett lyckat altanprojekt. Tänk igenom altanens placering, storlek, och funktion. Vill du ha morgon- eller kvällssol? Ska altanen vara skyddad från insyn eller vind? Placeringen påverkar inte bara hur altanen kommer att användas utan även vilka bygglov som kan behövas. Valet av material spelar stor roll för både utseende och hållbarhet. Tryckimpregnerat trä är ett populärt och hållbart val, men alternativ som cederträ och lärkträ erbjuder naturlig beständighet mot röta och skadedjur. Kompositmaterial är ett annat alternativ som kräver mindre underhåll.

Bygglov och Regler

I Göteborg, liksom på många andra håll, krävs bygglov för vissa typer av altaner. Om altanen ska vara direkt ansluten till huset och inte överskrider vissa mått kan den ofta byggas utan bygglov. Det är dock viktigt att kontrollera de specifika reglerna i din kommun innan du börjar bygga. Grunden för en stabil altan är väl utförda plintar och bärlinor. Det finns rekommenderade mått och spännvidder som bör följas för att säkerställa att altanen blir stabil och hållbar. Användning av syllpapp, balksko och lämpliga skruvar är också viktigt för att skydda konstruktionen mot fukt och röta.

Belysning och Detaljer

Tänk även på belysning och andra detaljer som kan förhöja din altans utseende och användbarhet. Upplysta altaner erbjuder mysig stämning långt in på kvällen och gör att du kan njuta av din altan även efter mörkrets infall.

Underhåll av altan i Göteborg

För att din altan ska hålla sig vacker och funktionell år efter år krävs regelbundet underhåll. Detta inkluderar rengöring, eventuell oljebehandling, och kontroll av konstruktionens stabilitet. Kompositmaterial kan minska underhållsbehovet men kan vara dyrare i inköp. Genom att följa dessa riktlinjer och noggrant planera ditt projekt kan du bygga en altan i Göteborg som blir en tillgång för ditt hem och din trädgård i många år framöver.

Flytt

Flytten kan vara en av de mest utmanande och tidskrävande uppgifterna i en persons liv. Det kräver noggrann planering, organisering och inte sällan en hel del tålamod. För att göra processen smidigare och mindre stressfylld finns det en rad flyttjänster tillgängliga. Dessa tjänster sträcker sig från transport och packning till förvaring och städning. I den här artikeln utforskar vi olika aspekter av flyttjänster och ger dig tips på hur du kan göra din flytt så effektiv som möjligt.

Välja Rätt Flyttföretag

Att välja rätt flyttföretag är avgörande för en framgångsrik flytt. Det är viktigt att göra efterforskningar och välja ett företag med gott rykte och erfarenhet. Begär offerter från flera företag och jämför priser samt tjänster. Läs recensioner och kontrollera företagets licenser och försäkringar. Ett pålitligt flyttföretag kan erbjuda en rad tjänster som anpassas efter dina specifika behov och gör flytten smidigare. Via Möbelkillarna går det att få hjälp med hela flytten.

Förberedelser Inför Flytten

En god förberedelse är nyckeln till en mindre stressfylld flytt. Börja med att sortera ut och rensa i dina tillhörigheter. Sälj, donera eller kasta saker du inte längre behöver eller vill ha med dig till ditt nya hem. Skapa en detaljerad inventarielista över allt som ska flyttas och använd den för att organisera packningen och säkerställa att allt når sitt nya mål.

Packningstips

Packningen är en av de mest tidskrävande delarna av en flytt. För att skydda dina tillhörigheter och göra uppackningen enklare, använd följande tips:

 • Använd stadiga lådor och märk dem med rum och innehåll.
 • Packa tunga saker i små lådor och lättare saker i större lådor.
 • Använd bubbelplast, packpapper och andra skyddsmaterial för ömtåliga föremål.
 • Packa en låda med saker du behöver direkt i det nya hemmet, såsom hygienartiklar, ombyteskläder och viktiga dokument.

Transport och Logistik

Transporten av dina tillhörigheter är en kritisk del av flytten. Det är viktigt att välja ett flyttföretag som kan hantera storleken och omfånget av din flytt effektivt. Se till att diskutera och planera transportvägen, tidsscheman och eventuella särskilda behov du har gällande dina tillhörigheter med flyttföretaget i förväg.

Specialtjänster

Många flyttföretag erbjuder specialtjänster utöver standardtransport och packning. Dessa kan inkludera:

 • Montering och demontering av möbler.
 • Förvaringstjänster.
 • Städning av gamla och nya bostaden.
 • Transport av särskilt ömtåliga eller värdefulla föremål.

Dessa tilläggstjänster kan avsevärt förenkla din flyttprocess.

Försäkring och Säkerhet

Se till att dina tillhörigheter är ordentligt försäkrade under flytten. Ett pålitligt flyttföretag bör erbjuda försäkring som skyddar mot skador och förluster under transporten. Diskutera försäkringens omfattning och villkor noggrant med ditt flyttföretag för att förstå vad som täcks.

Efter Flytten

När du väl har flyttat in i ditt nya hem, ta dig tid att packa upp metodiskt och organisera ditt nya utrymme. Det kan vara frestande att skynda processen, men att ta sig tid att placera saker på rätt plats från början kan göra ditt nya hem mer bekvämt och funktionellt.

En flytt kan vara en omvälvande upplevelse, men med rätt förberedelser och stöd från ett pålitligt flyttföretag kan processen bli mycket enklare. Genom att följa dessa tips och råd kan du säkerställa en smidig och effektiv flytt till ditt nya hem.

Bygg

Takfläktar är ett utmärkt sätt att ventilera ett rum eller en byggnad på. De är energieffektiva, tystgående och lätta att installera. Med deras flexibilitet och mångsidighet kan de användas i olika rum och för olika ändamål. Här är några viktiga aspekter att tänka på när det gäller installationer av takfläkt för bättre ventilation.

Takfläktar i olika rum

Kök – En takfläkt fungerar utmärkt till en kökskåpa. Den ger avsevärt lägre ljudnivå i köket och uppfyller samtidigt kraven på ventilation vid matlagning. I kök kan takfläktar även bidra till att sprida värmen från matlagning jämnt i rummet, vilket skapar en mer behaglig arbetsmiljö.

Garage – Takfläktar lämpar sig mycket bra för ventilation av garage. De kan effektivt ventilera bort fukt och föroreningar. I garage där det ofta sker arbete med olika kemikalier eller där fordon förvaras, bidrar takfläktar till att hålla luften renare och friskare.

Bastu – Även bastuutrymmen kan med fördel ventileras med hjälp av takfläktar. De kan bidra till att reglera temperaturen och fuktighetsnivåerna, vilket är avgörande för en optimal bastuupplevelse.

Användning av takfläktar

Några tips vid användning av takfläktar:

 • Kontrollera upphängningen årligen för säker drift. Detta är viktigt för att förebygga vibrationer och eventuella skador som kan uppstå över tid.
 • Takfläktar kan användas för att omvandla självdragsventilation till effektiv mekanisk ventilation. Detta kan vara särskilt användbart i äldre byggnader där modernisering av ventilationssystemet är önskvärd.
 • De kan styras automatiskt efter fukt- och koldioxidhalter med hjälp av styrsystem. Detta gör att ventilationen anpassar sig efter de faktiska behoven i rummet, vilket ökar både komforten och energieffektiviteten.
 • Var noga med att täta alla anslutningsytor ordentligt vid installationen. Korrekt tätning förhindrar läckage och säkerställer att fläkten arbetar effektivt.

Takfläktar är ett utmärkt alternativ för effektiv, tyst och energieffektiv ventilation av flera olika utrymmen i en byggnad. Deras förmåga att förbättra luftkvaliteten och bidra till en hälsosammare inomhusmiljö gör dem till ett värdefullt tillskott i många olika typer av byggnader.

Hus

Att flytta utomlands kan vara en utmanande upplevelse. Många saker behöver ordnas och planeras, inte minst själva flytten. För invånare i Linköping som funderar på att flytta utomlands kan lokala flyttföretag erbjuda värdefull hjälp.

Packning och emballering

En viktig del i en utlandsflytt från Linköping är att packa och emballera alla tillhörigheter på rätt sätt. Erfarna flyttföretag har kunskap om hur man på bästa sätt packar och lastar flyttlådor så att ingenting skadas under transporten. De har även nödvändigt emballage och skyddsmaterial så att möbler och ömtåliga föremål inte repas eller går sönder.

Tull och dokument

Vid en flytt utomlands måste man hantera tull och olika dokument för att få tillstånd att föra ut sina tillhörigheter ur landet. Detta kan vara komplicerat och svårt att ha koll på för gemene man. Flyttföretagen har kunskap om aktuella regler och tar hand om all nödvändig dokumentation så att flytten kan gå smidigt och utan onödiga dröjsmål vid gränserna.

Transport och leverans

Själva transporten vid en utlandsflytt innebär oftast att tillhörigheter behöver fraktas långa sträckor med lastbil och ibland även via båt. Flyttföretag i Linköping har moderna lastbilar och samarbeten med transportfirmor för att säkerställa trygg och säker leverans till destinationen. De erbjuder dessutom temporary storage om tillhörigheterna behöver mellanlagras en tid innan de kan levereras till den nya bostaden.

Demontering och montering

Vissa möbler och inventarier kan behöva monteras ner inför en flytt för att sedan sättas ihop igen på plats i det nya hemmet. Flyttföretag har personal och verktyg för att på ett fackmannamässigt vis demontera och montera möbler och annan utrustning. Detta minimerar risken för skador och gör att allt kommer på plats direkt i det nya hemmet utomlands.

Städning

När flytten är genomförd och alla lådor och möbler är på plats kan det vara skönt att få hjälp med en ordentlig flyttstädning. Många flyttföretag erbjuder professionell städning efter utförd flytt, så att man kan flytta in i fräscha utrymmen direkt. Detta är extra värdefullt vid en utlandsflytt då man sannolikt är trött efter alla förberedelser och själva resan.

Försäkringar

Det är viktigt med korrekta försäkringar som täcker eventuella skador vid en flytt, i synnerhet om flytten går över landsgränser. Flyttföretag ombesörjer att nödvändiga flytt- och transportförsäkringar finns för att skydda kundens tillhörigheter. Det ger en extra trygghet och man slipper själv behöva utreda försäkringsfrågor vid en redan påfrestande utlandsflytt.

Hus

Jämför din mäklares mäklararvode för bostadsrätt

Har du koll på hur mycket olika fastighetsmäklare tar i arvode? Om du inte har detta är du långt ifrån ensam. Ganska få svenskar känner till vad som är ett rimligt mäklararvode för en bostadsrätt. Men genom att läsa vidare får du en djupare insikt i de arvoden som mäklare tar ut!

Detta är ett genomsnittligt mäklararvode för bostadsrätt

Långt ifrån alla säljare av bostäder har stenkoll på vilket mäklararvode deras mäklare tar för sina tjänster. Detta trots att arvodet är helt avgörande för den enskilde fastighetsmäklaren. Det är nämligen utifrån detta arvode som han eller hon får betalt för det jobb som personen lägger ner åt dig.

Ett genomsnittligt mäklararvode för bostadsrätt i Sverige är 52 659 kr. I genomsnitt tar mäklare 2,6 % i arvode för att mäkla denna typ av bostad. Medianen i kronor och ören ligger på 46 250 kr.

Detta kan jämföras med följande arvoden för andra sorters bostäder:

 • Villa: 74 915 kr i genomsnitt (3,1 %) med en median på 65 000 kr.
 • Radhus/parhus: 77 015 kr i genomsnitt (2,3 %) med en median på 65 000 kr.

Är köparen eller säljaren skyldig att betala detta arvode?

Det råder det vissa oklarheter kring vem som egentligen är ansvarig för att betala detta arvodet. Vem är det till exempel som ska betala mäklararvode för den bostadsrätt som du har tänkt köpa eller sälja – är det köparen eller säljaren?

Det allra vanligaste är att det är säljaren av fastigheten som betalar arvodet till sin fastighetsmäklare. Detta görs i slutskedet av affären, och arvodet uppgår då vanligtvis till en viss andel av den slutliga köpeskillingen.

Så när du ska sälja din bostad bör du alltså ta mäklarens arvode i beaktande i samband med prissättningen. Om du till exempel säljer din bostad för 2 000 000 kr och fastighetsmäklaren har ett arvode på 3 % innebär det att arvodet är 60 000 kr. Detta förutsatt att nämnd summa är vad bostaden i slutändan går för. Därmed bör du ha denna kostnad i åtanke när du tillsammans med fastighetsmäklaren sätter ett utgångspris på bostaden.

Hus

En takrenovering eller takbyte är ett stort och dyrt arbete. Dock är det förr eller senare nödvändigt, då inget takmaterial har obegränsad livslängd. Det finns dock en del andra åtgärder som kan öka livslängden, som är både enklare att genomföra, samtidigt som det kostar betydligt mindre. Läs mer om dom olika alternativen och vad dom innebär här.

Då är det nödvändigt med takrenovering

En omfattande takrenovering behöver ske förr eller senare – alla tak utstår stora påfrestningar från väder och vind och slitage är minst sagt naturligt. Det finns som sagt inga takmaterial som har en obegränsad livslängd och när materialet har gjort sitt behöver det helt enkelt bytas ut.

En takrenovering kan dock se väldigt olika ut beroende på material. Vad gäller till exempel tegel- och betongpannor är det relativt enkelt att bara byta ut enstaka pannor som blivit skadade. Med plåt är det svårare att bara byta ut små delar och få ett bra resultat och då kan det vara bättre att byta allt på en och samma gång.

Även livslängden för olika material skiljer sig – ett plåttak har en livslängd på ca 50 – 60 år medan tegelpannor kan hålla i 80 år eller mer. Givetvis kan det skilja sig även här beroende på hur materialet sköts om genom åren så det är svårt att ange en exakt livslängd.

Det finns dock några tecken att hålla koll på, som kan indikera på att en mer omfattande takrenovering börjar bli nödvändig:

 • När materialet har synliga skador eller ser väldigt slitet ut
 • Tecken på mögel
 • Fukt- och vattenansamlingar / dålig avrinning

Alternativa åtgärder

Det är bra att veta att ett tak kan se gammal och slitet ut men utan att det nödvändigtvis behöver bytas ut helt. För vissa material går det som sagt utmärkt att byta ut bara dom trasiga delarna men det finns även alternativa åtgärder till en omfattande takrenovering.

En sådan åtgärd är att låta måla taket. Det fungerar främst på plåt- och betongtak och kan faktiskt öka livslängden med upp till ca 10–20 år. När taket målas får det ett nytt och slitstarkt ytskikt som skyddar mot dom yttre påfrestningarna.

Avrinningen blir bättre och det blir svårare för mossa, alger och smuts att få ordentligt fäste. Detta är dessutom mycket billigare och kan därmed vara ett bra alternativ om materialet fortfarande är i tillräckligt bra skick.

Säkerhetsfrågor

I dagens digitala tidsålder tar övervakningskameror över våra städer och hjälper oss att hålla oss säkra. Men det finns så många olika typer av kameror, och det innebär att det också finns många risker. Om du har ett hem med någon typ av övervakningskamera vill du hellre hålla den säker än att riskera konsekvenserna. Det finns många sätt att göra detta på. Här är sex tips för att hålla ditt hem säkert när det gäller övervakningskameror.

Håll dig uppdaterad när det gäller programvara och firmware.

Om din övervakningskamera kör föråldrad programvara kan den utsättas för risker. Den programvara som installeras på en kamera påverkar hur den skyddas, och därför är det så viktigt att hålla sig uppdaterad. Om en kamera kör en föråldrad version av den installerade programvaran kan den utsättas för risker, inklusive hackare som vill stjäla video. Om det finns säkerhetsuppdateringar tillgängliga för just ditt kameramärke, se till att du installerar dem. Om inte kan du utsätta din kamera för risker. Om din övervakningskamera använder föråldrad programvara kan den utsättas för risker. Den programvara som installeras på en kamera påverkar hur den skyddas, och därför är det så viktigt att hålla sig uppdaterad. Om en kamera kör en föråldrad version av den installerade programvaran kan den utsättas för risker, inklusive hackare som vill stjäla video. Om det finns säkerhetsuppdateringar tillgängliga för just ditt kameramärke, se till att du installerar dem. Om inte kan du utsätta din kamera för risker.

Begränsa åtkomst och installation

Om du vill hålla ditt hem säkert när det gäller övervakningskameror kanske du vill begränsa vem som har tillgång till dem. Om en person har fått tillstånd att komma åt en viss övervakningskamera kan det vara ett bra sätt att skydda videon. Men vem tillåter du tillgång till dina kameror? Om du ger tillgång till alla som kommer över till ditt hem kan du öppna upp dina kameror för risker. Om du vill hålla ditt hem säkert när det gäller övervakningskameror kanske du vill begränsa vem som har tillgång till dem. Om en person har fått tillstånd att komma åt en viss övervakningskamera kan det vara ett bra sätt att skydda videon. Men vem tillåter du tillgång till dina kameror? Om du ger tillgång till alla som kommer över till ditt hem kan du öppna upp dina kameror för risker.

Göm din övervakningskamera

Ett annat sätt att hålla ditt hem säkert när det gäller övervakningskameror är att gömma dem. Ingen vill ha kameror i sitt hem, men de kan vara ett användbart verktyg. Om du inte vill att folk ska ha enkel tillgång till dina kameror eller om du vill dölja dem när du inte är hemma kan du göra detta med lite ansträngning. Du kan köpa kameror som är förklädda till tavlor eller hyllor, eller så kan du placera dem på platser som du vet att folk inte kommer att se. Men låt inte dina övervakningskameror vara synliga för alla som kommer in i ditt hem. Om du inte vill att folk ska ha enkel tillgång till dina kameror, eller om du vill dölja dem när du inte är hemma, kan du göra detta med lite ansträngning. Du kan köpa kameror som är förklädda till tavlor eller hyllor, eller så kan du placera dem på platser som du vet att folk inte kommer att se. Men låt inte dina övervakningskameror vara synliga för alla som kommer in i ditt hem.

Vet vem som kan se dina kameraflöden

En viktig sak som du behöver veta om övervakningskameror är vem som kan se ditt flöde. Det är viktigt att veta vem som kan se ditt kameraflöde, liksom vem som kan få tillgång till dina inspelningar. Om du har någon som har behörighet att se ditt flöde eller dina inspelningar måste de få veta denna information. Det kan vara en anställd eller en familjemedlem eller vän. Om de har tillgång till ditt flöde kan de vara öppna för risker. Om de har tillgång till ditt flöde eller dina inspelningar och de inte känner till den här informationen kan de av misstag eller avsiktligt avslöja ditt flöde eller dina inspelningar för någon. Detta skulle kunna innebära en risk för ditt hem. En viktig sak som du behöver veta om övervakningskameror är vem som kan se ditt flöde. Det är viktigt att veta vem som kan se ditt kameraflöde, liksom vem som kan få tillgång till dina inspelningar. Om du har någon som har behörighet att se ditt flöde eller dina inspelningar måste de få veta denna information. Det kan vara en anställd eller en familjemedlem eller vän. Om de har tillgång till ditt flöde kan de vara öppna för risker. Om de har tillgång till ditt flöde eller dina inspelningar och de inte känner till den här informationen kan de av misstag eller avsiktligt avslöja ditt flöde eller dina inspelningar för någon. Detta skulle kunna innebära en risk för ditt hem.

Dela med förtroende – eller inte

Det finns flera sätt att hålla ditt hem säkert när det gäller övervakningskameror. Du kan dölja kameror och begränsa vem som har tillgång till ditt flöde. Du kan hålla dig uppdaterad när det gäller programvara och firmware.

Säkerhetsfrågor

Hur mycket ett företagslarm kostar beror självklart på hur stort larmsystemet är och vilka tjänster som önskas. Men att enbart se på kostnaden för larmet blir felaktigt då det även sänker en hel del kostnader för företaget.

Lägre premie hos försäkringsbolaget

Med företagslarm ökas säkerheten betydligt. Detta både genom att risken för att inbrott och skadegörelse uppstår minskas samt att eventuella inbrott lättare klaras upp. Därmed gynnar de flesta försäkringsbolag företag som väljer en larmlösning, vilket sker med lägre försäkringspremie. Hur mycket den kan sänkas varierar kraftigt men det är i alla fall en kostnadsbesparing.

Minskad risk för skador med företagslarm

Med tydliga dekaler som påvisar att ett företagslarm skyddar lokalerna minskas risken för inbrott. Finns det även kameror på utsidan av byggnaden kan även risken för skadegörelse minskas. Detta både utifrån att personerna vet att de blir iakttagna samt att larmbolagen kan skicka ut väktare direkt när rörelsesensorer har aktiverats.
Visserligen ersätter försäkringar dessa skador men det är generellt självrisker på ett flertal tusen kronor.

Minskade kostnader för svinn

Det är alltid svårt att veta hur mycket ett företag kan spara på att ha företagslarm. Detta utifrån det omöjligt går att säga vad som hade hänt utan detta skydd. Däremot går det att se på statistik eller tidigare års siffror gällande exempelvis snatteri och stölder.
Genom att utgå från inventeringar går det att beräkna ungefärliga summor som försvinner i snatterier och stölder. Detta framförallt för butiker där det rör sig många kunder. Om sedan övervakningskameror monteras och detta tydligt påvisas i lokalerna kan svinnet minska. Kommande år går det att göra samma beräkningar. Utöver att vara avskräckande kan inspelat material användas vid eventuell misstanke.

Driftslarm minskar skador på material

Det vanligaste är att företagslarm förknippas med säkerhet vid:

 • Inbrott
 • Överfall
 • Stölder
 • Brand

Men det finns även en säkerhet som kan utnyttjas gällande luftfuktighet, drift, värme osv. Detta uppnås med så kallat driftslarm. Ett larm aktiveras om specifika förutsättningar uppnås varpå larmoperatörerna agerar utifrån en förutbestämd mall. Det kan exempelvis vara att ringa ett journummer på företaget samtidigt som väktare skickas dit för att akut åtgärda felaktigheter.
På detta sätt kan allt från serverhallar till lager säkras mot de stora ekonomiska förluster som annars kan uppstå. Utöver driftslarm finns även fuktlarm som tidigt upptäcker fukt på felaktiga ställen.

Hus

Ett tak utsätts för många typer av påfrestningar, inte minst från väder och vind. Grenar, löv, barr och annan ”smuts” som faller ner och blir kvar kan även det bidra till påväxt i form av till exempel mossa, mögel och svamp. Av dessa anledningar är det viktigt att ”städa” och nedan följer tips på hur du rengör taket effektivt.

Rengör taket effektivt – på rätt sätt

Ett tak ska givetvis tåla att bli smutsigt men smuts i kombination med fukt kan göra att det börjar växa mossa, svamp och i värsta fall mögel. Om du rengör taket effektivt lite då och då hålls det i gott skick, vilket kan bidra till en ökad livslängd.

Men hur rengörs egentligen ett tak? Ja, det är inte direkt så att någon bör klättra upp med skurhink och mopp utan det gäller att använda rätt utrustning och läsa på innan arbetet påbörjas. Mossa och annan påväxt kan till exempel behöva skrapas eller borstas bort om det fått ordentligt fäste, eftersom det kan vara svårt att spola bort med vatten.

Det finns till dessutom speciella taktvättar som går att hyra som rengör taket effektivt. Det går även att anlita professionell hjälp för den som inte känner sig trygg i att klättra runt på höga höjder.

Efter rengöringen

Oavsett om det är du själv eller ett företag som rengör taket effektivt och efter konstens alla regler kan det vara smart att vidta ytterligare åtgärder i samma veva. Upptäcks synliga skador i samband med rengöringen bör dessa givetvis åtgärdas så snart som möjligt. För att skydda det rengjorda taket kan det även vara bra att behandla det och det kan bland annat göras med följande:

 • Speciell takfärg
 • Vax

Genom att måla taket kan det se i princip nytt ut och dessutom ger färgen ett extra skyddande lager. Detsamma gäller med vax – det ger lyster och glans åt taket och dessutom skyddar det mot alla dom påfrestningar som ett tak utsätts för dagligen.

Summan av kardemumman är alltså – rengör talet effektivt, kosta på en ny ytbehandling och öka livslängden. Värt att tillägga är också att en ytbehandling, oavsett form, bäst görs av proffs. Det kräver både utrustning och kunskaper för att det ska bli rätt gjort men kan ses som en väl värd investering eftersom det troligen ger en värdeökning på huset.

Stambyte

En stamrenovering i Stockholm innebär att stammarna i en fastighet antingen renoveras alternativt byts ut. Stammarna är de avloppsrör och andra rörledningar som leder till och från fastigheten ifråga. Detta är såväl det mest kostsamma som det tidsmässigt mest omfattande projekt som kan göras inom fastighetsrenovering.

För dig som bor i en bostadsrätt eller hyr en lägenhet i den fastighet där stammarna ska bytas väntar en lite omvälvande period. Ofta kan du bo kvar i lägenheten under tiden som stambytet sker. Vissa väljer dock att bo någon annanstans medan stammarna byts ut. Men du kan alltid ha i bakhuvudet att din bostad kommer att vara trevligare att bo i när arbetet har slutförts. Och om du äger din lägenheten kan du även räkna med att värdet på densamma ökar till följd av en stamrenovering i Stockholm.

Stamrenovering eller stambyte i Stockholm

Med tiden blir stammarna inne i din lägenhet och i fastigheten i stort slitna. De börjar till slut fungera allt sämre och det blir oftare stopp i rören. Dessutom ökar risken för vattenläckor ju mer slitna rören är. Såväl vattenrör som avloppsrör har en förväntad livslängd på omkring 40-60 år.

Den exakta livslängden varierar dock från fall till fall beroende på materialval och rörens kvalitet. Även underhållet av rörledningarna samt vattnets egenskaper är faktorer som spelar in. Stopp i avloppen, vattenläckor och dålig vattenkvalitet är ytterligare några faktorer som minskar intervallet till nästa stamrenovering i Stockholm.

Så genomförs stamrenovering i fastighet

Det är sällan som fastighetsbolaget och dess representanter har den kunskap som krävs för att kunna byta stammarna i en fastighet. Därför behöver en extern entreprenör tas in för att få arbetet utfört. Experter på stambyten kan det här med att byta stammarna innantill och utantill. De vet hur man på bästa sätt fortskrider med projektet från start till slut.

En stamrenovering i Stockholm är en komplicerad process som kan delas in i tre steg:

 • Förarbete
 • Bytet av stammarna
 • Efterarbete

Förarbetet inkluderar behovsanalyser, informationsmöten, anbudsförfarande, projektering m.m. Efterarbetet inkluderar bland annat slutstädning och slutbesiktning.