Bygg

Dränering och fastighetsdrift

Dränering har blivit ett begrepp som används väldigt flitigt i svenskan. Att dränera någon på pengar, att dränera ett företag, att dränera en relation på energi och så vidare är väldigt vanliga uttrycksformer. Men var kommer det ursprungliga ordet ifrån, vad menas med dränering? Enkelt uttryckt handlar det om att frakta bort jord runt byggnader för att bygga avloppssystem som får vatten att rinna därifrån och inte översvämma hus, vägar och byggnader.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Ofta kan det vara för att källarväggar uppvisar tecken på att vara fuktskadade. Innan man bestämmer sig för att göra något bör man ta dit en, eller flera oberoende, entreprenörer för att få en bra bild av läget.

Dränera inte i onödan eftersom

  • Det är en stor utgift
  • Inte säkert att man får igen investeringen vid försäljning av villan eller huset
  • Väggar står emot längre än man tror

Krav på utförande

För att få till större dräneringar krävs ingenjörskunskap. Det räcker inte att ta dit en grävskopa och göra lite hål i marken och tro att saker ska lösa sig av sig självt. Det krävs noggranna uträkningar och beräkningar i lutning på avrinningen, bredden och antalet olika vägar man vill leda vattnet med. Det krävs också samstämmighet med kommuner och markägare. Annars finns en uppenbar risk att varje tomtägare dränerar kraftigt runt sina egna tomter och byggnader och istället forslar allt i en störtflod till grannen, som i sin tur då tvingas göra likadant och så byggs ett väldigt ohälsosamt system som inte gläder någon.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Besitter man inte själv den kunskapen är det nödvändigt att få hjälp av någon som är expert i ämnet. Men ta alltid in offerter från flera olika företag, man ska aldrig förlita sig enbart på en enskild firma då det dessvärre finns oärliga som gärna talar om att sakernas tillstånd är värre än de egentligen är. Eftersom man som lekman är utlämnad till experter gäller det att få in flera olika utlåtanden och sedan skapa sig en egen bild av läget.