Bygg

Att bygga en altan i Göteborg är inte bara ett sätt att skapa ett extra rum utomhus; det är också ett projekt som kan förhöja ditt hem och din trädgård. Innan du tar dig an detta projekt finns det flera viktiga aspekter att tänka på, från planering och materialval till bygglov och underhåll. Här sammanfattas några grundläggande steg och tips för att lyckas med ditt altanbygge.

Planering och Förberedelser

En god planering är avgörande för ett lyckat altanprojekt. Tänk igenom altanens placering, storlek, och funktion. Vill du ha morgon- eller kvällssol? Ska altanen vara skyddad från insyn eller vind? Placeringen påverkar inte bara hur altanen kommer att användas utan även vilka bygglov som kan behövas. Valet av material spelar stor roll för både utseende och hållbarhet. Tryckimpregnerat trä är ett populärt och hållbart val, men alternativ som cederträ och lärkträ erbjuder naturlig beständighet mot röta och skadedjur. Kompositmaterial är ett annat alternativ som kräver mindre underhåll.

Bygglov och Regler

I Göteborg, liksom på många andra håll, krävs bygglov för vissa typer av altaner. Om altanen ska vara direkt ansluten till huset och inte överskrider vissa mått kan den ofta byggas utan bygglov. Det är dock viktigt att kontrollera de specifika reglerna i din kommun innan du börjar bygga. Grunden för en stabil altan är väl utförda plintar och bärlinor. Det finns rekommenderade mått och spännvidder som bör följas för att säkerställa att altanen blir stabil och hållbar. Användning av syllpapp, balksko och lämpliga skruvar är också viktigt för att skydda konstruktionen mot fukt och röta.

Belysning och Detaljer

Tänk även på belysning och andra detaljer som kan förhöja din altans utseende och användbarhet. Upplysta altaner erbjuder mysig stämning långt in på kvällen och gör att du kan njuta av din altan även efter mörkrets infall.

Underhåll av altan i Göteborg

För att din altan ska hålla sig vacker och funktionell år efter år krävs regelbundet underhåll. Detta inkluderar rengöring, eventuell oljebehandling, och kontroll av konstruktionens stabilitet. Kompositmaterial kan minska underhållsbehovet men kan vara dyrare i inköp. Genom att följa dessa riktlinjer och noggrant planera ditt projekt kan du bygga en altan i Göteborg som blir en tillgång för ditt hem och din trädgård i många år framöver.

Bygg

Takfläktar är ett utmärkt sätt att ventilera ett rum eller en byggnad på. De är energieffektiva, tystgående och lätta att installera. Med deras flexibilitet och mångsidighet kan de användas i olika rum och för olika ändamål. Här är några viktiga aspekter att tänka på när det gäller installationer av takfläkt för bättre ventilation.

Takfläktar i olika rum

Kök – En takfläkt fungerar utmärkt till en kökskåpa. Den ger avsevärt lägre ljudnivå i köket och uppfyller samtidigt kraven på ventilation vid matlagning. I kök kan takfläktar även bidra till att sprida värmen från matlagning jämnt i rummet, vilket skapar en mer behaglig arbetsmiljö.

Garage – Takfläktar lämpar sig mycket bra för ventilation av garage. De kan effektivt ventilera bort fukt och föroreningar. I garage där det ofta sker arbete med olika kemikalier eller där fordon förvaras, bidrar takfläktar till att hålla luften renare och friskare.

Bastu – Även bastuutrymmen kan med fördel ventileras med hjälp av takfläktar. De kan bidra till att reglera temperaturen och fuktighetsnivåerna, vilket är avgörande för en optimal bastuupplevelse.

Användning av takfläktar

Några tips vid användning av takfläktar:

 • Kontrollera upphängningen årligen för säker drift. Detta är viktigt för att förebygga vibrationer och eventuella skador som kan uppstå över tid.
 • Takfläktar kan användas för att omvandla självdragsventilation till effektiv mekanisk ventilation. Detta kan vara särskilt användbart i äldre byggnader där modernisering av ventilationssystemet är önskvärd.
 • De kan styras automatiskt efter fukt- och koldioxidhalter med hjälp av styrsystem. Detta gör att ventilationen anpassar sig efter de faktiska behoven i rummet, vilket ökar både komforten och energieffektiviteten.
 • Var noga med att täta alla anslutningsytor ordentligt vid installationen. Korrekt tätning förhindrar läckage och säkerställer att fläkten arbetar effektivt.

Takfläktar är ett utmärkt alternativ för effektiv, tyst och energieffektiv ventilation av flera olika utrymmen i en byggnad. Deras förmåga att förbättra luftkvaliteten och bidra till en hälsosammare inomhusmiljö gör dem till ett värdefullt tillskott i många olika typer av byggnader.

Bygg

Attefallshus är ett fenomen som ständigt tycks vara på tapeten. Allt fler svenskar bygger denna typ av småhus på sina tomter. I dagsläget behöver man inte bygglov för att göra detta. Detta är förstås en av de stora fördelarna med dessa hus jämfört med andra byggnader.

Många använder attefallare för att inhysa gäster som kommer på besök. Men det finns även många andra användningsområden för dessa små hus. Ett av dessa är att låta ett tonårsbarn bo i det lilla huset istället för i huvudbyggnaden. Det finns flera fördelar med att göra detta och några av dem belyser vi nedan. Vi tror nämligen att detta kan vara en bidragande orsak till att byggandet av dessa hus ökade med cirka 40 procent under 2020.

Använd ditt attefallshus för att hysa gäster eller tonåringar

Problematiken med att hitta en bostad är numera inte isolerad till storstäderna. Även på landsbygden kan det vara svårt att få in en fot på bostadsmarknaden. Därför gäller det att vara lite kreativ när man är förälder till tonårsbarn som snart ska flyga ut ur boet. Ett enkelt sätt att hjälpa till med att hitta en bostad är att helt sonika bygga en sådan.

Ja, du läste rätt – vi menar att du kan bygga en ny bostad åt din tonåring! Vad vi syftar på är att du uppför ett attefallshus i din trädgård. Genom att göra detta kan du skapa ett tillfälligt boende åt tonåringen tills dess att denne flyttar ut på riktigt. Denna lösning kan ge tonårsbarnet en känsla av frihet och samtidigt ge dig själv möjlighet att använda tonårsrummet för något annat syfte.

Det finns flera skäl att överväga denna lösning om du är förälder till ett tonårsbarn:

 • Du låter barnet flytta hemifrån “på låtsas” istället för att kastas ut i den hårda verkligheten.
 • Ett attefallshus kan uppföras på ett bekvämt avstånd, såsom 15 meter från det huvudsakliga bostadshuset.
 • Detta ger er föräldrar och tonårsbarnet lite välbehövligt utrymme till varandra. Samtidigt får tonåringen bo kvar hemma men med lite utökade friheter.

Det är lätt att förstå varför många föräldrar överväger denna lösning för sina barn som är i tonårsåldern!

Bygg

Det kan vara väldigt givande att genomföra ett renoveringsprojekt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en renovering av ett mindre kök, att du gör om i badrummet eller att hela huset totalrenoveras. Oavsett storleken på jobbet kan Lisana Bygg och Badrum bistå dig genom hela ditt renoveringsprojekt. Och det är i princip bara dina egna idéer och fantasier som drar gränser för vad som är möjligt att göra!

Men var ska du då börja när du vill komma igång och renovera? Och vad bör du tänka på innan du börjar riva väggar eller köper in nya golvplattor? Problemet är att det ofta kan vara svårt att veta varifrån man ska utgå och detta kan ställa till problem längs resans gång.

Så för att verkligen lyckas med din renovering rekommenderar vi att du tar hjälp av proffs på renoveringar. Lisana Bygg och Badrum är ett företag inom denna nisch som är populärt och erkänt skickliga på att renovera bostäder i Stockholmsområdet. Därför kan de vara den perfekta partner när du vill göra om därhemma!

Vem renoverar du och Lisana Bygg och Badrum för?

En viktig faktor till en lyckad renovering är att du är helt säker på vem du egentligen renoverar för. Lisana Bygg och Badrum kan såklart hjälpa dig med din renovering alldeles oavsett vem den avser tillfredsställa. Men det är en fördel om du har koll på hur du har tänkt på denna punkt.

I regel bör målgruppen för renoveringen vara någon av följande tre:

 • Dig själv. Du kan välja att renovera ditt hem för att förbättra din livskvalitet. Om så är fallet bör du göra de förändringar som du själv vill göra. Du kanske vill öppna upp hemmet genom att riva några väggar, eller kanske göra om i köket? Se det då som en investering i din egen framtid.
 • En hyresgäst. En annan möjlighet är att du renoverar för en hyresgäst. Du bör då ha dennes behov i åtanke när du planerar renoveringen.
 • En köpare. Ytterligare ett scenario är att du har tänkt sälja din bostad. Du utför då renoveringen i syfte att maximera försäljningsvärdet på bostaden.
Bygg

Totalrenovering av din bostad är faktiskt precis vad det låter som – en total renovering av bostaden. Det handlar alltså om att mer eller mindre ta bort allt som finns på insidan, riva allt och sedan bygga upp det på nytt.

Så vad brukar ingå i en totalrenovering? Jo, främst handlar det om WC, tvättstuga, badrum, kök där måleri, golv och el ingår. Dessutom görs en intern besiktning, bortforsling av allt skräp och städning av ytorna. Själva arbetet och byggmaterialet ingår givetvis. Det som då tillkommer för dig är inköp av inredning och vissa andra saker såsom kakel, klinker, köksskåp och handfat.

Priset för en totalrenovering skiljer sig åt om du bor i ett mer modernt hus eller i ett sekelskifteshus. Det beror också på om du bor i en lägenhet, radhus eller villa eftersom ytan kan variera kraftigt mellan dessa boendeformer. Priset beror också på hur avancerad renovering du vill ha. Om du till exempel vill lägga till att firman ska riva tapeter eller flytta ett avlopp kommer detta att kosta dig mer. Om du också använder dig av mer exklusiva material såsom fiskbensparkett eller marmor höjs priset av naturliga skäl.

Fördelar med en totalrenovering

Det finns flera betydande fördelar med att göra en totalrenovering istället för att göra delar av den. Dessa är bland annat:

 • Du sparar ofta tid då det går snabbare än att göra en delvis renovering.
 • Du kan spara en hel del pengar.
 • Det är det effektivaste sättet att göra en större renovering på.

För att en totalrenovering av din lägenhet eller hus ska bli så bra som möjligt finns det vissa saker du behöver ta i beaktande. Dels krävs det god planering, samarbete och problemlösningsförmåga och dels krävs det också rätt firma för att kunna utföra detta. Och för att du ska få det du drömt om på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi kan hjälpa dig med både ritningar och design för att du ska uppnå bästa möjliga resultat. Genom att boka ett kostnadsfritt besök som utmynnar i en offert kan du påbörja din resa mot den bostad som du länge velat ha.

Bygg

Ett stambyte är ett stort projekt. Förutom arbetet med att ta bort rör och sätta dit nya, finns det ett antal olika moment som kan höra till ett stambyte i Stockholm. En rörfirma i Stockholm listar alla delar på sin hemsida – här berättar vi mer om dem.

Stambyte

Stambytet är det som rörfirman främst blir anlitade för. Det handlar i korthet om att ta bort rör, ledningar och stammar och sätta dit nya. Det här ska inte blandas ihop med relining eller rörrenovering (läs mer nedan) som handlar om att förbättra de befintliga rörens skick.

Det går inte att utan inspektion säga direkt när ett stambyte behöver göras, men hur täta intervallen är mellan bytena beror bland annat på rörens material och dess belastning. Som regel behöver det göras någon gång mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Relining

Relining innebär att man renoverar rören. Det finns lite olika metoder för att göra detta men vanligt är att man blåser upp en ”strumpa” inne i röret med epoxy. När plasten stelnar bildas ett nytt rör, och det renoverade rörets livslängd ökar avsevärt. Många väljer relining för att skjuta upp på bytet, vilket visserligen kan vara okej, men den här rörfirman i Stockholm menar att man så småningom bör göra ett stambyte.

Badrumsrenovering

Det är svårt att komma undan en badrumsrenovering i samband med att rör, ledningar och stammar byts. För att VVS-montörerna ska komma åt rören krävs att de river delar av badrummet. Det bästa är om ett stambyte kan kombineras med ett behov av en renovering – eftersom det ändå kommer att behöva göras. Det bör också helst göras när tätskikten börjar bli slitna, som bör bytas ungefär vart 30:e år. Det är delvis därför som ett stambyte rekommenderas att göra mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Köksrenovering

Även en köksrenovering kan vara svår att komma undan i samband med ett stambyte. Den här rörfirman i Stockholm menar att det kan vara en god tidpunkt att göra det, eftersom man – precis som i badrummet – kan behöva riva för att komma åt rören. Dock brukar konsekvenserna för köket bli mindre än dem för badrummet.

Andra tjänster som rörfirman i Stockholm hjälper till med

 • Arbete i pannrum.
 • Arbete med värmesystem.
 • Hjälp med elsystem.
 • Ventilationssystem.
 • Målning.
 • Arbeten med rivning och sanering.
Bygg

Det korta svaret är 100 000 kr till 200 000 kr. Det längre svaret är att frågan är lite fel ställd. Istället för ”Vad kostar bergvärme?” bör istället frågan vara ”Sparar vi på bergvärme eller inte?”. Det är nämligen den fundamentala frågan som är helt avgörande för om denna värmekälla ska väljas eller inte.

Bergvärme kostnad vs. spar

Vid en kostnadsbesparande åtgärd är det viktigaste alltid att ställa kostnaden i förhållande till besparingen. Om en person får betala 10 % lägre pris för uppvärmning av huset varje månad bör detta ses som en vinst – även om det initialt innebär en hög kostnad. Som med alla besparingar är det viktigt att räkna och göra en kalkyl.

Vad kostar bergvärme – En kalkyl

 • Din nuvarande uppvärmningskostnad per år
  Börja med att kontrollera hur många tusen som läggs på uppvärmning av boendet varje år. Det är utgångspunkten för hur mycket som kan sparas. Skriv gärna ner årsförbrukningen och pris per kilowattimme.
 • Använd räknare eller kontakta återförsäljare
  I artikeln ”Vad kostar bergvärme?” erbjuder en stor återförsäljare sina kunder att prova om det är värt att byta värmekälla eller inte. I uträknaren anges exempelvis årsförbrukning, värmekälla och kostnaden för el. Därmed kan förväntad kostnad för uppvärmning även visas med bergvärme.

Det kan exempelvis innebära följande:

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr

Nu behöver denna besparing ställas mot frågan – Vad kostar bergvärme för just dig?

Jämför kalkyler med  finansieringskostnaden

Sista steget är alltså att se på finansieringskostnaden. Skulle exempelvis 200 000 kr lånas under 10 år skulle det innebär att ca 1600 amorteras varje månad samt ca 800 kr i ränta (5%). Totalt betalas alltså 2400 kr.

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr + avbetalning och ränta på 2 400 kr. Det är fortfarande ca 1 000 kr billigare än tidigare.

Husets pris bör öka

Som uträkningen visar ovan skulle en familj kunna sänka sin månadskostnad – och ändå installera bergvärme. En installation som till stor sannolikhet höjer värdet på bostaden. Det är däremot omöjligt att veta hur mycket värdet ökar eftersom detta beror på så många olika faktorer.

Bygg

Dränering har blivit ett begrepp som används väldigt flitigt i svenskan. Att dränera någon på pengar, att dränera ett företag, att dränera en relation på energi och så vidare är väldigt vanliga uttrycksformer. Men var kommer det ursprungliga ordet ifrån, vad menas med dränering? Enkelt uttryckt handlar det om att frakta bort jord runt byggnader för att bygga avloppssystem som får vatten att rinna därifrån och inte översvämma hus, vägar och byggnader.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Ofta kan det vara för att källarväggar uppvisar tecken på att vara fuktskadade. Innan man bestämmer sig för att göra något bör man ta dit en, eller flera oberoende, entreprenörer för att få en bra bild av läget.

Dränera inte i onödan eftersom

 • Det är en stor utgift
 • Inte säkert att man får igen investeringen vid försäljning av villan eller huset
 • Väggar står emot längre än man tror

Krav på utförande

För att få till större dräneringar krävs ingenjörskunskap. Det räcker inte att ta dit en grävskopa och göra lite hål i marken och tro att saker ska lösa sig av sig självt. Det krävs noggranna uträkningar och beräkningar i lutning på avrinningen, bredden och antalet olika vägar man vill leda vattnet med. Det krävs också samstämmighet med kommuner och markägare. Annars finns en uppenbar risk att varje tomtägare dränerar kraftigt runt sina egna tomter och byggnader och istället forslar allt i en störtflod till grannen, som i sin tur då tvingas göra likadant och så byggs ett väldigt ohälsosamt system som inte gläder någon.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Besitter man inte själv den kunskapen är det nödvändigt att få hjälp av någon som är expert i ämnet. Men ta alltid in offerter från flera olika företag, man ska aldrig förlita sig enbart på en enskild firma då det dessvärre finns oärliga som gärna talar om att sakernas tillstånd är värre än de egentligen är. Eftersom man som lekman är utlämnad till experter gäller det att få in flera olika utlåtanden och sedan skapa sig en egen bild av läget.