Bygg

Det korta svaret är 100 000 kr till 200 000 kr. Det längre svaret är att frågan är lite fel ställd. Istället för ”Vad kostar bergvärme?” bör istället frågan vara ”Sparar vi på bergvärme eller inte?”. Det är nämligen den fundamentala frågan som är helt avgörande för om denna värmekälla ska väljas eller inte.

Bergvärme kostnad vs. spar

Vid en kostnadsbesparande åtgärd är det viktigaste alltid att ställa kostnaden i förhållande till besparingen. Om en person får betala 10 % lägre pris för uppvärmning av huset varje månad bör detta ses som en vinst – även om det initialt innebär en hög kostnad. Som med alla besparingar är det viktigt att räkna och göra en kalkyl.

Vad kostar bergvärme – En kalkyl

  • Din nuvarande uppvärmningskostnad per år
    Börja med att kontrollera hur många tusen som läggs på uppvärmning av boendet varje år. Det är utgångspunkten för hur mycket som kan sparas. Skriv gärna ner årsförbrukningen och pris per kilowattimme.
  • Använd räknare eller kontakta återförsäljare
    I artikeln ”Vad kostar bergvärme?” erbjuder en stor återförsäljare sina kunder att prova om det är värt att byta värmekälla eller inte. I uträknaren anges exempelvis årsförbrukning, värmekälla och kostnaden för el. Därmed kan förväntad kostnad för uppvärmning även visas med bergvärme.

Det kan exempelvis innebära följande:

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr

Nu behöver denna besparing ställas mot frågan – Vad kostar bergvärme för just dig?

Jämför kalkyler med  finansieringskostnaden

Sista steget är alltså att se på finansieringskostnaden. Skulle exempelvis 200 000 kr lånas under 10 år skulle det innebär att ca 1600 amorteras varje månad samt ca 800 kr i ränta (5%). Totalt betalas alltså 2400 kr.

Före – Månadskostnad för uppvärmning på 7 500 kr
Efter – Månadskostnad för uppvärmning på 4 000 kr + avbetalning och ränta på 2 400 kr. Det är fortfarande ca 1 000 kr billigare än tidigare.

Husets pris bör öka

Som uträkningen visar ovan skulle en familj kunna sänka sin månadskostnad – och ändå installera bergvärme. En installation som till stor sannolikhet höjer värdet på bostaden. Det är däremot omöjligt att veta hur mycket värdet ökar eftersom detta beror på så många olika faktorer.

Bygg

Dränering har blivit ett begrepp som används väldigt flitigt i svenskan. Att dränera någon på pengar, att dränera ett företag, att dränera en relation på energi och så vidare är väldigt vanliga uttrycksformer. Men var kommer det ursprungliga ordet ifrån, vad menas med dränering? Enkelt uttryckt handlar det om att frakta bort jord runt byggnader för att bygga avloppssystem som får vatten att rinna därifrån och inte översvämma hus, vägar och byggnader.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Ofta kan det vara för att källarväggar uppvisar tecken på att vara fuktskadade. Innan man bestämmer sig för att göra något bör man ta dit en, eller flera oberoende, entreprenörer för att få en bra bild av läget.

Dränera inte i onödan eftersom

  • Det är en stor utgift
  • Inte säkert att man får igen investeringen vid försäljning av villan eller huset
  • Väggar står emot längre än man tror

Krav på utförande

För att få till större dräneringar krävs ingenjörskunskap. Det räcker inte att ta dit en grävskopa och göra lite hål i marken och tro att saker ska lösa sig av sig självt. Det krävs noggranna uträkningar och beräkningar i lutning på avrinningen, bredden och antalet olika vägar man vill leda vattnet med. Det krävs också samstämmighet med kommuner och markägare. Annars finns en uppenbar risk att varje tomtägare dränerar kraftigt runt sina egna tomter och byggnader och istället forslar allt i en störtflod till grannen, som i sin tur då tvingas göra likadant och så byggs ett väldigt ohälsosamt system som inte gläder någon.

Att dränera innebär att man gräver diken för att få grundvatten eller dagvatten att rinna bort från byggnaden eller vägen. Besitter man inte själv den kunskapen är det nödvändigt att få hjälp av någon som är expert i ämnet. Men ta alltid in offerter från flera olika företag, man ska aldrig förlita sig enbart på en enskild firma då det dessvärre finns oärliga som gärna talar om att sakernas tillstånd är värre än de egentligen är. Eftersom man som lekman är utlämnad till experter gäller det att få in flera olika utlåtanden och sedan skapa sig en egen bild av läget.