Stambyte

Hur påverkar ett stambyte avgiften för en bostadsrätt?

Om ett stambyte behöver ske inom en bostadsrättsförening kommer föreningen att bekosta själva bytet. Det innebär däremot att ägarna av varje bostadsrätt indirekt kommer få betala. Detta antingen genom sparat kapital hos föreningen eller via höjd månadskostnad. Samtidigt höjer ett stambyte generellt bostadens värde.

Kostnaden för stambyte inom en bostadsrätt

Vad ett stambyte kostar beror på flera faktorer. Framförallt hur omfattande arbete som behöver genomföras. Det kan exempelvis styras av:

  • Hur många toaletter har varje bostadsrätt?
  • Vilka andra rum behöver helt eller delvis rivas?
  • Hur många bostadsrätter är det inom föreningen?
  • Badrummets nivå på standard vid återuppbyggnad

En riktpunkt är 300 000 kr per lägenhet. Det är alltså denna summa som föreningen behöver betala. Är det 40 lägenheter inom bostadsrättsföreningen innebär det att föreningen totalt behöver betala 12 miljoner.

Finansieras främst via belåning

Det vanligaste är att föreningen höjer sin belåningsgrad och därmed alltså höjer lånet på bostäderna. Detta är generellt möjligt eftersom det har löpt 20 – 40 år från att bostäderna byggdes till att stambyte behöver ske. Har föreningen följt amorteringsplanen bör det alltså finnas möjlighet att höja lånet för att bekosta denna renovering.

Lånet innebär att föreningen behöver betala amortering och ränta varje månad. Frågan är hur detta ska finansieras av föreningen. Har de så god ekonomi att de klarar högre kostnad varje månad utan att månadskostnaden behöver höjas? De flesta har det inte utan täcker denna extra kostnad med högre månadskostnad. Det behöver däremot inte skapa någon extrem höjning. Ett lån på 20 miljoner, som har ränta på 2 %, skulle skapa en räntekostnad på 400 000 kr per år. Utslaget på 12 månader och 40 bostäder skulle detta innebära 833 kr per månad. Därtill kommer även amorteringen.

Stambyte kan höja värdet på bostadsrätten

Ett stambyte i BRF innebär en stor kostnad för föreningen samt flera veckor av arbete. Under 4 – 6 veckor kan inte de boende ha tillgång till toalett och dusch. Det är självklart något som kan vara mycket påfrestande för vissa familjer. Om en mäklare vet om att en förening planerar ett stambyte ska detta sägas till eventuella köpare. Köparna bör alltså veta att en större renovering planeras inom något år samt att detta till stor sannolikhet kommer att öka kostnaden. Samtidigt är det omvänt. Är stambytet relativt nyss gjort kan detta öka värdet då det är den överlägset största renovering som en bostadsrätt omfattas av.