Relining

Lär dig mer om relining

Reling kan utföras på avloppsrör inom flera olika områden. Det som främst är avgörande är rörens storlek. Ett företag anger exempelvis att de minsta rören de kan jobba mot kan ha en diameter på 100 mm men detta kan delvis variera mellan olika företag.

Vad innebär inspektion?

När arbetet är slutfört så ska det dokumenteras. Detta är en dokumentation som exempelvis kan visas för försäkringsbolag för att kunna bevisa att arbetet genomförts korrekt. Denna inspektionsfilm kan skapas under själva arbetet eller efter att hela arbetet är slutfört.

Hur länge håller arbetet?

Livslängden är ungefär 50 år. Men det beror både på material och arbetets omfattning. Med tanke på att stamrust genomförs efter ca 50 år står sig alltså relining väl mot andra alternativ.

Måste underhåll och service genomföras?

Generellt innebär relining att avloppssystemet behöver minimalt med underhåll och service. Dessutom finns en stor fördel i att de olika delarna enkelt kan bytas ut om så skulle behövas. På detta sätt kan livslängden förlängas.

Är relining alltid bättre än klassisk stamrust?

Nej, det är inte alltid som relining kan användas istället för klassisk stamrust. Det krävs en inspektion av rören för att kunna avgöra vilket alternativ som kan väljas. Står valet mellan klassiska stamrusten och relining så är relining betydligt billigare. Arbetet skapar mindre påverkan på fastigheten vilket gör att de flesta kan bo kvar hemma under själva renoveringsperioden.

Kan man bo hemma under renoveringen?

Ja, oavsett om stamrust eller relining väljs så kan de boende generellt bo kvar hemma. Däremot kommer arbetet att vara högljutt så många väljer att hitta preliminära boendealternativ hos vänner eller bekanta. Varken fastighetsägarna av hyresrätter eller styrelsen vid en bostadsrätt har något tvång på att ordna alternativa bostäder under renoveringsperioden.

Vad är relining?

Om avloppsröret är sprucket, börjat läcka eller är gammalt behöver det renoveras. Att byta ut dessa rör innebär generellt mycket stora åtgärder på bostaden. Det är då som relining kan vara ett bättre alternativ. En liner förs ner i avloppsröret varpå det pressas ut mot rörets väggar. När det monterats plats med lufttryck så har ett inre rör skapats på det nuvarande rör. Ett inre rör med bättre hållbarhet vilket innebär att det yttre röret inte längre kommmer att belastas.

  • Betydligt billigare än klassisk stamrust
  • Enkelt att byte ut delar och renovera
  • Snabbare installation