Relining

Malmö: För fastighetsägare finns ett flertal företag att välja mellan när relining behöver ske i en bostad. Vilka faktorer är viktiga att jämföra hos en konsult– för ett prisvärt och säkert resultat?

Se på referensprojekt och kontrollera åsikter

Det bästa sättet för en konsult att få nya kunder är tidigare nöjda kunder. Med andra ord väger referenser extremt tungt. Därmed väljer många även att lägga upp referensobjekt på sin hemsida. Objekt som nya kunder kan se på och förstå hur omfattande arbete som företaget klarar av att hantera.

En fastighetsägare skulle även kunna kontakta andra fastighetsägare som anges som referens. Detta för att få en tydligare bild över hur arbetet förväntas löpa på, höra hur de blivit bemött osv. Som bostadsrättsförening är det även bra att kontakta andra föreningar som relativt nyss engagerat någon reliningkonsult i Malmö. Detta för att höra deras åsikter om de företag som de anlitat.

Välj konsult som kan hjälpa till hela vägen

En så kallad reliningkonsult kan antingen vara väldigt smal eller väldigt bred gällande vilka tjänster som erbjuds. En del utför exempelvis enbart besiktningar medan andra driver stora projekt – från idé till färdig dokumentation av arbetet. Att välja en konsult som kan genomföra allt arbete innebär att hjälp ges med:

 • Kontroll
  Första steget är att kontrollera stammarna och dess kvalité. Det avgör om stamrust, relining eller annan åtgärd behöver ske.
 • Offerter
  Om relining behöver ske kommer denna konsult att skapa ett tydligt offertunderlag som sedan används i kontakt med företag i Malmö. Därmed får alla exakt samma underlag – vilket gör det enklare att jämföra deras offerter.
 • Besiktning
  Under arbetets gång sker löpande besiktning. Detta för att upptäcka eventuella felaktigheter tidigt.
 • Efterkontroll
  När arbetet är helt klart sker en efterkontroll. Många arbetar med videodokumentation vilket gör att fastighetsägaren har bevis på utfört uppdrag.

Hitta BRiF-ansluten konsult för relining i Malmö

I Sverige finns enbart drygt 15 olika företag som är godkända av BRiF. Med andra ord godkända medlemmar i den nationella branschföreningen vars syfte är att skapa säkrare och förbättrade arbetsrutiner. Detta gäller både hur arbetet ska utföras och hur kunder ska bemötas gällande avtal m.m.

En konsult behöver inte vara ansluten för att kunna göra ett bra jobb. Men som med alla branschorganisationer innebär en anslutning en kontrollfunktion och att företaget åtagit sig att följa vissa regler. Alla företag i Malmö, som erbjuder relining, är inte anslutna till denna organisation.

Relining

För att avgöra om, samt i så vall vilken, avloppsrenovering som behöver utföras bör alltid en inspektion av avloppsrören ske. Med rätt underhåll kan även renoveringarna skjutas upp.

Besiktning

Besiktning av stammarna bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella skador samt om underhåll behöver ske på annat sätt. I genomsnitt genomförs stambyte efter ca 30 år på en fastighet. Därmed bör besiktning i alla fall påbörjas några år tidigare eftersom det kan variera en hel del hur stammarna påverkas mellan olika fastigheter.

Besiktning av stammar kan exempelvis ske av en reliningkonsult. Dessa arbetar oberoende och utför alltså varken relining eller stambyte. Därmed är de objektiva i den bedömning som sker.

Underhåll

För att stammarna ska kunna hålla så länge som möjligt kan det även krävas underhåll. Detta helt beroende på dess storlek, ålder, slitage och hur de påverkas dagligen. Ett vanligt underhåll är stamspolning. Då skapas ett högt tryck med vatten i stammarna. Detta höga tryck ”river med sig” beläggningar vilket därmed minskar risken för framtida stopp och skador.

Avloppsrenovering

Avloppsrenovering kan ske på flera olika nivåer. Vad som är bäst avgörs vid en besiktning.

 • Relining
  Relining är ett relativt nytt sätt inom avloppsrenovering. Det har däremot fått en mycket stor genomslagskraft då processen både är snabbare, enklare och billigare än Stamrenovering. I korthet innebär att ett inre rör skapas i ett befintligt rör. Det kan exempelvis ske genom att en tunn massa sprutas på insidan av röret. När massan har stelnat har denna inre lösning skapats. Skulle nu det gamla röret exempelvis rosta sönder finns fortfarande det inre röret kvar.
 • Stamrenovering
  Stamrenovering är en stor och mycket omfattande avloppsrenovering. Det innebär att samtliga avloppsstammar tas bort från bostaden och ersätts med nya. Därmed måste samtliga badrum och andra våtrum rivas ut. I annat fall nås inte dessa stammar. När Stamrenovering sker är det vanligt att de som bor i fastigheten väljer att bo hos vänner och bekanta. Detta eftersom det sker så stor och omfattande renovering i bostaden och att toaletten är bortkopplad.

Reliningkonsult visar vägen

Det är svårt att som fastighetsägare veta vilken avloppsrenovering som bör väljas – dessutom när detta behöver ske. Det är här som en reliningkonsult anlitas. Dessa konsulter bistår fastighetsägaren med allt från rådgivning och besiktning till projektledning.

Relining

Reling kan utföras på avloppsrör inom flera olika områden. Det som främst är avgörande är rörens storlek. Ett företag anger exempelvis att de minsta rören de kan jobba mot kan ha en diameter på 100 mm men detta kan delvis variera mellan olika företag.

Vad innebär inspektion?

När arbetet är slutfört så ska det dokumenteras. Detta är en dokumentation som exempelvis kan visas för försäkringsbolag för att kunna bevisa att arbetet genomförts korrekt. Denna inspektionsfilm kan skapas under själva arbetet eller efter att hela arbetet är slutfört.

Hur länge håller arbetet?

Livslängden är ungefär 50 år. Men det beror både på material och arbetets omfattning. Med tanke på att stamrust genomförs efter ca 50 år står sig alltså relining väl mot andra alternativ.

Måste underhåll och service genomföras?

Generellt innebär relining att avloppssystemet behöver minimalt med underhåll och service. Dessutom finns en stor fördel i att de olika delarna enkelt kan bytas ut om så skulle behövas. På detta sätt kan livslängden förlängas.

Är relining alltid bättre än klassisk stamrust?

Nej, det är inte alltid som relining kan användas istället för klassisk stamrust. Det krävs en inspektion av rören för att kunna avgöra vilket alternativ som kan väljas. Står valet mellan klassiska stamrusten och relining så är relining betydligt billigare. Arbetet skapar mindre påverkan på fastigheten vilket gör att de flesta kan bo kvar hemma under själva renoveringsperioden.

Kan man bo hemma under renoveringen?

Ja, oavsett om stamrust eller relining väljs så kan de boende generellt bo kvar hemma. Däremot kommer arbetet att vara högljutt så många väljer att hitta preliminära boendealternativ hos vänner eller bekanta. Varken fastighetsägarna av hyresrätter eller styrelsen vid en bostadsrätt har något tvång på att ordna alternativa bostäder under renoveringsperioden.

Vad är relining?

Om avloppsröret är sprucket, börjat läcka eller är gammalt behöver det renoveras. Att byta ut dessa rör innebär generellt mycket stora åtgärder på bostaden. Det är då som relining kan vara ett bättre alternativ. En liner förs ner i avloppsröret varpå det pressas ut mot rörets väggar. När det monterats plats med lufttryck så har ett inre rör skapats på det nuvarande rör. Ett inre rör med bättre hållbarhet vilket innebär att det yttre röret inte längre kommmer att belastas.

 • Betydligt billigare än klassisk stamrust
 • Enkelt att byte ut delar och renovera
 • Snabbare installation