Bygg

Attefallshus utmärkta hus för gäster eller tonårsbarn

Attefallshus är ett fenomen som ständigt tycks vara på tapeten. Allt fler svenskar bygger denna typ av småhus på sina tomter. I dagsläget behöver man inte bygglov för att göra detta. Detta är förstås en av de stora fördelarna med dessa hus jämfört med andra byggnader.

Många använder attefallare för att inhysa gäster som kommer på besök. Men det finns även många andra användningsområden för dessa små hus. Ett av dessa är att låta ett tonårsbarn bo i det lilla huset istället för i huvudbyggnaden. Det finns flera fördelar med att göra detta och några av dem belyser vi nedan. Vi tror nämligen att detta kan vara en bidragande orsak till att byggandet av dessa hus ökade med cirka 40 procent under 2020.

Använd ditt attefallshus för att hysa gäster eller tonåringar

Problematiken med att hitta en bostad är numera inte isolerad till storstäderna. Även på landsbygden kan det vara svårt att få in en fot på bostadsmarknaden. Därför gäller det att vara lite kreativ när man är förälder till tonårsbarn som snart ska flyga ut ur boet. Ett enkelt sätt att hjälpa till med att hitta en bostad är att helt sonika bygga en sådan.

Ja, du läste rätt – vi menar att du kan bygga en ny bostad åt din tonåring! Vad vi syftar på är att du uppför ett attefallshus i din trädgård. Genom att göra detta kan du skapa ett tillfälligt boende åt tonåringen tills dess att denne flyttar ut på riktigt. Denna lösning kan ge tonårsbarnet en känsla av frihet och samtidigt ge dig själv möjlighet att använda tonårsrummet för något annat syfte.

Det finns flera skäl att överväga denna lösning om du är förälder till ett tonårsbarn:

  • Du låter barnet flytta hemifrån “på låtsas” istället för att kastas ut i den hårda verkligheten.
  • Ett attefallshus kan uppföras på ett bekvämt avstånd, såsom 15 meter från det huvudsakliga bostadshuset.
  • Detta ger er föräldrar och tonårsbarnet lite välbehövligt utrymme till varandra. Samtidigt får tonåringen bo kvar hemma men med lite utökade friheter.

Det är lätt att förstå varför många föräldrar överväger denna lösning för sina barn som är i tonårsåldern!