Bygg

Moment i ett stambyte – enligt rörfirma i Stockholm

Ett stambyte är ett stort projekt. Förutom arbetet med att ta bort rör och sätta dit nya, finns det ett antal olika moment som kan höra till ett stambyte i Stockholm. En rörfirma i Stockholm listar alla delar på sin hemsida – här berättar vi mer om dem.

Stambyte

Stambytet är det som rörfirman främst blir anlitade för. Det handlar i korthet om att ta bort rör, ledningar och stammar och sätta dit nya. Det här ska inte blandas ihop med relining eller rörrenovering (läs mer nedan) som handlar om att förbättra de befintliga rörens skick.

Det går inte att utan inspektion säga direkt när ett stambyte behöver göras, men hur täta intervallen är mellan bytena beror bland annat på rörens material och dess belastning. Som regel behöver det göras någon gång mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Relining

Relining innebär att man renoverar rören. Det finns lite olika metoder för att göra detta men vanligt är att man blåser upp en ”strumpa” inne i röret med epoxy. När plasten stelnar bildas ett nytt rör, och det renoverade rörets livslängd ökar avsevärt. Många väljer relining för att skjuta upp på bytet, vilket visserligen kan vara okej, men den här rörfirman i Stockholm menar att man så småningom bör göra ett stambyte.

Badrumsrenovering

Det är svårt att komma undan en badrumsrenovering i samband med att rör, ledningar och stammar byts. För att VVS-montörerna ska komma åt rören krävs att de river delar av badrummet. Det bästa är om ett stambyte kan kombineras med ett behov av en renovering – eftersom det ändå kommer att behöva göras. Det bör också helst göras när tätskikten börjar bli slitna, som bör bytas ungefär vart 30:e år. Det är delvis därför som ett stambyte rekommenderas att göra mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Köksrenovering

Även en köksrenovering kan vara svår att komma undan i samband med ett stambyte. Den här rörfirman i Stockholm menar att det kan vara en god tidpunkt att göra det, eftersom man – precis som i badrummet – kan behöva riva för att komma åt rören. Dock brukar konsekvenserna för köket bli mindre än dem för badrummet.

Andra tjänster som rörfirman i Stockholm hjälper till med

  • Arbete i pannrum.
  • Arbete med värmesystem.
  • Hjälp med elsystem.
  • Ventilationssystem.
  • Målning.
  • Arbeten med rivning och sanering.