Relining

Besiktning och olika vägar inom avloppsrenovering

För att avgöra om, samt i så vall vilken, avloppsrenovering som behöver utföras bör alltid en inspektion av avloppsrören ske. Med rätt underhåll kan även renoveringarna skjutas upp.

Besiktning

Besiktning av stammarna bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella skador samt om underhåll behöver ske på annat sätt. I genomsnitt genomförs stambyte efter ca 30 år på en fastighet. Därmed bör besiktning i alla fall påbörjas några år tidigare eftersom det kan variera en hel del hur stammarna påverkas mellan olika fastigheter.

Besiktning av stammar kan exempelvis ske av en reliningkonsult. Dessa arbetar oberoende och utför alltså varken relining eller stambyte. Därmed är de objektiva i den bedömning som sker.

Underhåll

För att stammarna ska kunna hålla så länge som möjligt kan det även krävas underhåll. Detta helt beroende på dess storlek, ålder, slitage och hur de påverkas dagligen. Ett vanligt underhåll är stamspolning. Då skapas ett högt tryck med vatten i stammarna. Detta höga tryck ”river med sig” beläggningar vilket därmed minskar risken för framtida stopp och skador.

Avloppsrenovering

Avloppsrenovering kan ske på flera olika nivåer. Vad som är bäst avgörs vid en besiktning.

  • Relining
    Relining är ett relativt nytt sätt inom avloppsrenovering. Det har däremot fått en mycket stor genomslagskraft då processen både är snabbare, enklare och billigare än Stamrenovering. I korthet innebär att ett inre rör skapas i ett befintligt rör. Det kan exempelvis ske genom att en tunn massa sprutas på insidan av röret. När massan har stelnat har denna inre lösning skapats. Skulle nu det gamla röret exempelvis rosta sönder finns fortfarande det inre röret kvar.
  • Stamrenovering
    Stamrenovering är en stor och mycket omfattande avloppsrenovering. Det innebär att samtliga avloppsstammar tas bort från bostaden och ersätts med nya. Därmed måste samtliga badrum och andra våtrum rivas ut. I annat fall nås inte dessa stammar. När Stamrenovering sker är det vanligt att de som bor i fastigheten väljer att bo hos vänner och bekanta. Detta eftersom det sker så stor och omfattande renovering i bostaden och att toaletten är bortkopplad.

Reliningkonsult visar vägen

Det är svårt att som fastighetsägare veta vilken avloppsrenovering som bör väljas – dessutom när detta behöver ske. Det är här som en reliningkonsult anlitas. Dessa konsulter bistår fastighetsägaren med allt från rådgivning och besiktning till projektledning.