Stambyte

En stamrenovering i Stockholm innebär att stammarna i en fastighet antingen renoveras alternativt byts ut. Stammarna är de avloppsrör och andra rörledningar som leder till och från fastigheten ifråga. Detta är såväl det mest kostsamma som det tidsmässigt mest omfattande projekt som kan göras inom fastighetsrenovering.

För dig som bor i en bostadsrätt eller hyr en lägenhet i den fastighet där stammarna ska bytas väntar en lite omvälvande period. Ofta kan du bo kvar i lägenheten under tiden som stambytet sker. Vissa väljer dock att bo någon annanstans medan stammarna byts ut. Men du kan alltid ha i bakhuvudet att din bostad kommer att vara trevligare att bo i när arbetet har slutförts. Och om du äger din lägenheten kan du även räkna med att värdet på densamma ökar till följd av en stamrenovering i Stockholm.

Stamrenovering eller stambyte i Stockholm

Med tiden blir stammarna inne i din lägenhet och i fastigheten i stort slitna. De börjar till slut fungera allt sämre och det blir oftare stopp i rören. Dessutom ökar risken för vattenläckor ju mer slitna rören är. Såväl vattenrör som avloppsrör har en förväntad livslängd på omkring 40-60 år.

Den exakta livslängden varierar dock från fall till fall beroende på materialval och rörens kvalitet. Även underhållet av rörledningarna samt vattnets egenskaper är faktorer som spelar in. Stopp i avloppen, vattenläckor och dålig vattenkvalitet är ytterligare några faktorer som minskar intervallet till nästa stamrenovering i Stockholm.

Så genomförs stamrenovering i fastighet

Det är sällan som fastighetsbolaget och dess representanter har den kunskap som krävs för att kunna byta stammarna i en fastighet. Därför behöver en extern entreprenör tas in för att få arbetet utfört. Experter på stambyten kan det här med att byta stammarna innantill och utantill. De vet hur man på bästa sätt fortskrider med projektet från start till slut.

En stamrenovering i Stockholm är en komplicerad process som kan delas in i tre steg:

 • Förarbete
 • Bytet av stammarna
 • Efterarbete

Förarbetet inkluderar behovsanalyser, informationsmöten, anbudsförfarande, projektering m.m. Efterarbetet inkluderar bland annat slutstädning och slutbesiktning.

Bygg

Attefallshus är ett fenomen som ständigt tycks vara på tapeten. Allt fler svenskar bygger denna typ av småhus på sina tomter. I dagsläget behöver man inte bygglov för att göra detta. Detta är förstås en av de stora fördelarna med dessa hus jämfört med andra byggnader.

Många använder attefallare för att inhysa gäster som kommer på besök. Men det finns även många andra användningsområden för dessa små hus. Ett av dessa är att låta ett tonårsbarn bo i det lilla huset istället för i huvudbyggnaden. Det finns flera fördelar med att göra detta och några av dem belyser vi nedan. Vi tror nämligen att detta kan vara en bidragande orsak till att byggandet av dessa hus ökade med cirka 40 procent under 2020.

Använd ditt attefallshus för att hysa gäster eller tonåringar

Problematiken med att hitta en bostad är numera inte isolerad till storstäderna. Även på landsbygden kan det vara svårt att få in en fot på bostadsmarknaden. Därför gäller det att vara lite kreativ när man är förälder till tonårsbarn som snart ska flyga ut ur boet. Ett enkelt sätt att hjälpa till med att hitta en bostad är att helt sonika bygga en sådan.

Ja, du läste rätt – vi menar att du kan bygga en ny bostad åt din tonåring! Vad vi syftar på är att du uppför ett attefallshus i din trädgård. Genom att göra detta kan du skapa ett tillfälligt boende åt tonåringen tills dess att denne flyttar ut på riktigt. Denna lösning kan ge tonårsbarnet en känsla av frihet och samtidigt ge dig själv möjlighet att använda tonårsrummet för något annat syfte.

Det finns flera skäl att överväga denna lösning om du är förälder till ett tonårsbarn:

 • Du låter barnet flytta hemifrån “på låtsas” istället för att kastas ut i den hårda verkligheten.
 • Ett attefallshus kan uppföras på ett bekvämt avstånd, såsom 15 meter från det huvudsakliga bostadshuset.
 • Detta ger er föräldrar och tonårsbarnet lite välbehövligt utrymme till varandra. Samtidigt får tonåringen bo kvar hemma men med lite utökade friheter.

Det är lätt att förstå varför många föräldrar överväger denna lösning för sina barn som är i tonårsåldern!

Relining

Malmö: För fastighetsägare finns ett flertal företag att välja mellan när relining behöver ske i en bostad. Vilka faktorer är viktiga att jämföra hos en konsult– för ett prisvärt och säkert resultat?

Se på referensprojekt och kontrollera åsikter

Det bästa sättet för en konsult att få nya kunder är tidigare nöjda kunder. Med andra ord väger referenser extremt tungt. Därmed väljer många även att lägga upp referensobjekt på sin hemsida. Objekt som nya kunder kan se på och förstå hur omfattande arbete som företaget klarar av att hantera.

En fastighetsägare skulle även kunna kontakta andra fastighetsägare som anges som referens. Detta för att få en tydligare bild över hur arbetet förväntas löpa på, höra hur de blivit bemött osv. Som bostadsrättsförening är det även bra att kontakta andra föreningar som relativt nyss engagerat någon reliningkonsult i Malmö. Detta för att höra deras åsikter om de företag som de anlitat.

Välj konsult som kan hjälpa till hela vägen

En så kallad reliningkonsult kan antingen vara väldigt smal eller väldigt bred gällande vilka tjänster som erbjuds. En del utför exempelvis enbart besiktningar medan andra driver stora projekt – från idé till färdig dokumentation av arbetet. Att välja en konsult som kan genomföra allt arbete innebär att hjälp ges med:

 • Kontroll
  Första steget är att kontrollera stammarna och dess kvalité. Det avgör om stamrust, relining eller annan åtgärd behöver ske.
 • Offerter
  Om relining behöver ske kommer denna konsult att skapa ett tydligt offertunderlag som sedan används i kontakt med företag i Malmö. Därmed får alla exakt samma underlag – vilket gör det enklare att jämföra deras offerter.
 • Besiktning
  Under arbetets gång sker löpande besiktning. Detta för att upptäcka eventuella felaktigheter tidigt.
 • Efterkontroll
  När arbetet är helt klart sker en efterkontroll. Många arbetar med videodokumentation vilket gör att fastighetsägaren har bevis på utfört uppdrag.

Hitta BRiF-ansluten konsult för relining i Malmö

I Sverige finns enbart drygt 15 olika företag som är godkända av BRiF. Med andra ord godkända medlemmar i den nationella branschföreningen vars syfte är att skapa säkrare och förbättrade arbetsrutiner. Detta gäller både hur arbetet ska utföras och hur kunder ska bemötas gällande avtal m.m.

En konsult behöver inte vara ansluten för att kunna göra ett bra jobb. Men som med alla branschorganisationer innebär en anslutning en kontrollfunktion och att företaget åtagit sig att följa vissa regler. Alla företag i Malmö, som erbjuder relining, är inte anslutna till denna organisation.

Bygg

Det kan vara väldigt givande att genomföra ett renoveringsprojekt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en renovering av ett mindre kök, att du gör om i badrummet eller att hela huset totalrenoveras. Oavsett storleken på jobbet kan Lisana Bygg och Badrum bistå dig genom hela ditt renoveringsprojekt. Och det är i princip bara dina egna idéer och fantasier som drar gränser för vad som är möjligt att göra!

Men var ska du då börja när du vill komma igång och renovera? Och vad bör du tänka på innan du börjar riva väggar eller köper in nya golvplattor? Problemet är att det ofta kan vara svårt att veta varifrån man ska utgå och detta kan ställa till problem längs resans gång.

Så för att verkligen lyckas med din renovering rekommenderar vi att du tar hjälp av proffs på renoveringar. Lisana Bygg och Badrum är ett företag inom denna nisch som är populärt och erkänt skickliga på att renovera bostäder i Stockholmsområdet. Därför kan de vara den perfekta partner när du vill göra om därhemma!

Vem renoverar du och Lisana Bygg och Badrum för?

En viktig faktor till en lyckad renovering är att du är helt säker på vem du egentligen renoverar för. Lisana Bygg och Badrum kan såklart hjälpa dig med din renovering alldeles oavsett vem den avser tillfredsställa. Men det är en fördel om du har koll på hur du har tänkt på denna punkt.

I regel bör målgruppen för renoveringen vara någon av följande tre:

 • Dig själv. Du kan välja att renovera ditt hem för att förbättra din livskvalitet. Om så är fallet bör du göra de förändringar som du själv vill göra. Du kanske vill öppna upp hemmet genom att riva några väggar, eller kanske göra om i köket? Se det då som en investering i din egen framtid.
 • En hyresgäst. En annan möjlighet är att du renoverar för en hyresgäst. Du bör då ha dennes behov i åtanke när du planerar renoveringen.
 • En köpare. Ytterligare ett scenario är att du har tänkt sälja din bostad. Du utför då renoveringen i syfte att maximera försäljningsvärdet på bostaden.
Byggtips

Det kommer kanske inte som en överraskning vid det här laget – att en infraröd bastu kan göra mycket när det kommer till hälsa. När IR-bastun kommer på tal så pratar många om just det – till exempel hur regelbundna besök i bastun kan ge ett starkare hjärta. Detta är såklart en stor hälsofördel med det finns också fler – till exempel att kroppen renas från lagrade gifter.

Bastubad i infraröd bastu rensar kroppen på gifter

Gifter som lagras i kroppen kallas för toxiner, och hamnar där på olika sätt. Det kan komma både utifrån och inifrån och eftersom det är just gifter finns många fördelar med att bli av med dom. Kroppen har flera egna reningsorgan, bland annat njurarna och levern, men eftersom människan utsätts för fler miljögifter, kemikalier och annat, så har även kroppen svårare att göra sig av med allt. Man kan helt enkelt behöva ge den en liten hjälp på traven – och det kan man alltså göra genom att basta i en infraröd bastu.

När man gör det svettas man, vilket man såklart gör oavsett bastutyp. Det som skiljer en infraröd bastu från andra modeller är att värmen (eller rättare sagt – det infraröda ljuset) tränger in på djupet och lagrade gifter frigörs och spolas ut ur kroppen tillsammans med svetten. Amerikanska studier visar att en infraröd bastu gör större nytta på just den punkten och siffrorna man kommit fram till ser ut enligt följande:

Infraröd bastu:

 • 80% vatten
 • 20% toxiner”Vanlig” bastu:

 • 97% vatten
 • 3% toxiner

Piggare kropp och friskare hud

När kroppen renas från dessa toxiner kan man också märka av en rad hälsorelaterade förbättringar. Kroppen kan kännas piggare – och det är kanske inte så konstigt att många märker en skillnad efter en så kallad detox. Även huden kan få sig en rejäl boost till följd av att gifterna rensas ut – den blir mer följsam och mjuk, förhårdnader mjukas upp och man kan till och med märka av en minskning av celluliter.

Exakt hur kroppen reagerar när man bastar i en infraröd bastu kan så kan skilja sig från person till person. Dessutom beror det på hur regelbundet man bastar. Man får kanske ingen större förändring om man bastar någon eller några gånger per år – men regelbundet användande, till exempel en gång i veckan i ett års tid, kan ge många positiva effekter på både kropp, hälsa och själ.

Hus

För att en vattenanläggning ska fungera på ett tillfredsställande sätt behövs ett tryckkärl eller en trycktank som finns mellan brunnen och husets förbrukning. Det finns olika typer av tryckkärl. Det finns därför också olika för- och nackdelar med dessa. De vanligaste tryckkärlen är hydropress, hydrofor samt pumpautomat. Vilken som passar dig bäst beror på olika faktorer. Om du till exempel har järn i ditt vatten passar inte hydropress eftersom vattnet inte har någon kontakt med luften. Vissa tryckkärl passar också bättre till olika typer av vattenfilter.

Hur fungerar en hydropress?

Hydropress kan också ibland kallas för membranhydrofor. Som namnet antyder har det en koppling till ett annat vanligt tryckkärl, nämligen hydrofor. I denna text koncentrerar vi dock oss på hydropressar. En sådan är en tryckvattenbehållare och är som ett förråd av trycksatt vatten till vilken en vattenpump kopplas. Genom detta kommer ett tryck i vattenledningarna som varierar mellan inställda tryck för till- och frånslag i pumpen.

En hydropress används alltså för att avlasta vattenpumpen. Detta gör den så att inte pumpen behöver arbeta vid varje enskild spolning eller när du till exempel öppnar en vattenkran. Vattnet lagras i en gummiblåsa, ett gummimembran, och har därför inte heller någon kontakt med luften i tanken. En hydropress finns i olika storlekar, oftast 24, 60 eller 100 liter.

Fördelar med en hydropress

Som vi redan varit inne på finns det givetvis både för- och nackdelar med de olika tryckkärlen. Det finns dock flera betydande fördelar med en hydropress jämfört med andra typer av tryckkärl. Dessa är bland annat:

 • Billigare än till exempel en hydrofor
 • Tar mindre plats
 • Fungerar som en reserv om eller när vattenpumpen inte hinner med
 • Ser till att du får ett bra och jämnt tryck på vattnet i ditt hus
 • Kräver mindre ofta påfyllning av luft för att det ska hållas på rätt nivå

Du kan enkelt komplettera din hydropress med ett filer och eventuellt annan utrustning för att på så vis också använda den som en anläggning för vattenrening. Detta i en mindre omfattning. Utrustningen varierar utifrån vilken förorening som ska tas hand om.

Bygg

Totalrenovering av din bostad är faktiskt precis vad det låter som – en total renovering av bostaden. Det handlar alltså om att mer eller mindre ta bort allt som finns på insidan, riva allt och sedan bygga upp det på nytt.

Så vad brukar ingå i en totalrenovering? Jo, främst handlar det om WC, tvättstuga, badrum, kök där måleri, golv och el ingår. Dessutom görs en intern besiktning, bortforsling av allt skräp och städning av ytorna. Själva arbetet och byggmaterialet ingår givetvis. Det som då tillkommer för dig är inköp av inredning och vissa andra saker såsom kakel, klinker, köksskåp och handfat.

Priset för en totalrenovering skiljer sig åt om du bor i ett mer modernt hus eller i ett sekelskifteshus. Det beror också på om du bor i en lägenhet, radhus eller villa eftersom ytan kan variera kraftigt mellan dessa boendeformer. Priset beror också på hur avancerad renovering du vill ha. Om du till exempel vill lägga till att firman ska riva tapeter eller flytta ett avlopp kommer detta att kosta dig mer. Om du också använder dig av mer exklusiva material såsom fiskbensparkett eller marmor höjs priset av naturliga skäl.

Fördelar med en totalrenovering

Det finns flera betydande fördelar med att göra en totalrenovering istället för att göra delar av den. Dessa är bland annat:

 • Du sparar ofta tid då det går snabbare än att göra en delvis renovering.
 • Du kan spara en hel del pengar.
 • Det är det effektivaste sättet att göra en större renovering på.

För att en totalrenovering av din lägenhet eller hus ska bli så bra som möjligt finns det vissa saker du behöver ta i beaktande. Dels krävs det god planering, samarbete och problemlösningsförmåga och dels krävs det också rätt firma för att kunna utföra detta. Och för att du ska få det du drömt om på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi kan hjälpa dig med både ritningar och design för att du ska uppnå bästa möjliga resultat. Genom att boka ett kostnadsfritt besök som utmynnar i en offert kan du påbörja din resa mot den bostad som du länge velat ha.

Relining

För att avgöra om, samt i så vall vilken, avloppsrenovering som behöver utföras bör alltid en inspektion av avloppsrören ske. Med rätt underhåll kan även renoveringarna skjutas upp.

Besiktning

Besiktning av stammarna bör ske löpande för att tidigt upptäcka eventuella skador samt om underhåll behöver ske på annat sätt. I genomsnitt genomförs stambyte efter ca 30 år på en fastighet. Därmed bör besiktning i alla fall påbörjas några år tidigare eftersom det kan variera en hel del hur stammarna påverkas mellan olika fastigheter.

Besiktning av stammar kan exempelvis ske av en reliningkonsult. Dessa arbetar oberoende och utför alltså varken relining eller stambyte. Därmed är de objektiva i den bedömning som sker.

Underhåll

För att stammarna ska kunna hålla så länge som möjligt kan det även krävas underhåll. Detta helt beroende på dess storlek, ålder, slitage och hur de påverkas dagligen. Ett vanligt underhåll är stamspolning. Då skapas ett högt tryck med vatten i stammarna. Detta höga tryck ”river med sig” beläggningar vilket därmed minskar risken för framtida stopp och skador.

Avloppsrenovering

Avloppsrenovering kan ske på flera olika nivåer. Vad som är bäst avgörs vid en besiktning.

 • Relining
  Relining är ett relativt nytt sätt inom avloppsrenovering. Det har däremot fått en mycket stor genomslagskraft då processen både är snabbare, enklare och billigare än Stamrenovering. I korthet innebär att ett inre rör skapas i ett befintligt rör. Det kan exempelvis ske genom att en tunn massa sprutas på insidan av röret. När massan har stelnat har denna inre lösning skapats. Skulle nu det gamla röret exempelvis rosta sönder finns fortfarande det inre röret kvar.
 • Stamrenovering
  Stamrenovering är en stor och mycket omfattande avloppsrenovering. Det innebär att samtliga avloppsstammar tas bort från bostaden och ersätts med nya. Därmed måste samtliga badrum och andra våtrum rivas ut. I annat fall nås inte dessa stammar. När Stamrenovering sker är det vanligt att de som bor i fastigheten väljer att bo hos vänner och bekanta. Detta eftersom det sker så stor och omfattande renovering i bostaden och att toaletten är bortkopplad.

Reliningkonsult visar vägen

Det är svårt att som fastighetsägare veta vilken avloppsrenovering som bör väljas – dessutom när detta behöver ske. Det är här som en reliningkonsult anlitas. Dessa konsulter bistår fastighetsägaren med allt från rådgivning och besiktning till projektledning.

Hus

Att slipa golv är både populärt och bra – det finns många fördelar med att göra det och det är svårt att slå känslan som ett gediget trägolv kan ge. Arbetet är dock inte helt enkelt för den oerfarne men det finns hjälp att få. Läs mer om golvslipning i Stockholm här:

 • Hur utbudet av företag ser ut
 • Vad dom kan hjälpa till med
 • Vad man ska tänka på innan man anlitar

Många fördelar med att slipa golvet

Ett gammalt golv i parkett eller trä kan räddas många gånger genom slipning, även i dom fall det blivit repigt och fult. En av fördelarna med att bevara ett gammalt golv är att man samtidigt bevarar känslan. Skulle man istället byta ut det, mot till exempel ett laminatgolv, blir inte känslan densamma. Att slipa golvet är dessutom både billigare och bättre för miljön än att lägga in ett helt nytt – och man behöver definitivt inte göra jobbet själv om man inte vill.

För den som önskar genomföra en golvslipning i Stockholm finns gott om företag som gör det och en annan fördel är att det går mycket fortare än att byta golvet.

Anlita företag för golvslipning i Stockholm

Det finns alltså många fördelar med att låta slipa ett gammalt golv istället för att byta ut det till ett nytt. Dom många fördelarna innebär också att många väljer att göra det och därmed finns det ett relativt stort utbud av företag som erbjuder golvslipning i Stockholm. Att köpa tjänster inom golvslipning innebär naturligtvis att golvet slipas men det kan även gå att välja till andra tjänster, beroende på vilket företag man väljer. Vill man till exempel ha hjälp att lägga på en ytbehandling, så som olja eller lack, erbjuder dom flesta även det.

Den som planerar att anlita ett företag för golvslipning i Stockholm gör rätt i att kolla lite närmare på tjänsteutbudet, för att se vilket som bäst kan möta dom behov som finns. Det är även bra att be om offerter för att kunna jämföra priserna mellan dom olika företagen. Sist men inte minst kan det även vara bra att tänka på att be om referenser för att få en bild av hur tidigare kunder upplevt alltifrån bemötande till färdigt resultat.

Bygg

Ett stambyte är ett stort projekt. Förutom arbetet med att ta bort rör och sätta dit nya, finns det ett antal olika moment som kan höra till ett stambyte i Stockholm. En rörfirma i Stockholm listar alla delar på sin hemsida – här berättar vi mer om dem.

Stambyte

Stambytet är det som rörfirman främst blir anlitade för. Det handlar i korthet om att ta bort rör, ledningar och stammar och sätta dit nya. Det här ska inte blandas ihop med relining eller rörrenovering (läs mer nedan) som handlar om att förbättra de befintliga rörens skick.

Det går inte att utan inspektion säga direkt när ett stambyte behöver göras, men hur täta intervallen är mellan bytena beror bland annat på rörens material och dess belastning. Som regel behöver det göras någon gång mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Relining

Relining innebär att man renoverar rören. Det finns lite olika metoder för att göra detta men vanligt är att man blåser upp en ”strumpa” inne i röret med epoxy. När plasten stelnar bildas ett nytt rör, och det renoverade rörets livslängd ökar avsevärt. Många väljer relining för att skjuta upp på bytet, vilket visserligen kan vara okej, men den här rörfirman i Stockholm menar att man så småningom bör göra ett stambyte.

Badrumsrenovering

Det är svårt att komma undan en badrumsrenovering i samband med att rör, ledningar och stammar byts. För att VVS-montörerna ska komma åt rören krävs att de river delar av badrummet. Det bästa är om ett stambyte kan kombineras med ett behov av en renovering – eftersom det ändå kommer att behöva göras. Det bör också helst göras när tätskikten börjar bli slitna, som bör bytas ungefär vart 30:e år. Det är delvis därför som ett stambyte rekommenderas att göra mellan vart 30:e och vart 60:e år.

Köksrenovering

Även en köksrenovering kan vara svår att komma undan i samband med ett stambyte. Den här rörfirman i Stockholm menar att det kan vara en god tidpunkt att göra det, eftersom man – precis som i badrummet – kan behöva riva för att komma åt rören. Dock brukar konsekvenserna för köket bli mindre än dem för badrummet.

Andra tjänster som rörfirman i Stockholm hjälper till med

 • Arbete i pannrum.
 • Arbete med värmesystem.
 • Hjälp med elsystem.
 • Ventilationssystem.
 • Målning.
 • Arbeten med rivning och sanering.